Schilders blijven onzeker over uitkering in winter

De schildersvereniging Fosag adviseert werkgevers om overtollige schilders komend najaar op een ander moment te ontslaan dan vorig jaar. Alleen op die manier kunnen schilders, voor wie 's winters geen werk is, nog een WW-uitkering krijgen....

Dat blijkt uit een brief die de vereniging van schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijven aan haar leden heeft gestuurd. Door een nieuwe regel vallen seizoenswerklozen onder bepaalde voorwaarden direct in de bijstand. Veel schilders zijn 's winters werkloos omdat ze tijdens regen en kou moeilijk buiten hun werk kunnen verrichten.

De werkgeversvereniging ziet echter een uitweg, aldus de brief. 'Zoals de regels nu zijn, zou u de werknemer tien weken eerder of tien weken later dan vorig jaar moeten ontslaan. Bekijk of u deze mogelijkheid heeft binnen uw orderportefeuille of werkplanning', adviseert de vereniging aan haar leden.

De Fosag probeert de nieuwe regel nog ongedaan te maken door overleg met het uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vereniging benadrukt dat er 's winters sprake is van klimatologische overmacht. Bovendien zegt de bedrijfstak zich al erg te hebben ingespannen om de schilders 's winters aan het werk te houden.

Meer over