Scheidsrechter voor conflicten binnen Koninkrijk

De parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn het eens geworden over de uitgangspunten voor geschillenbeslechting binnen het Koninkrijk. Zo'n geschillenregeling was jarenlang een twistpunt op zichzelf, maar tijdens het driedaags Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in Den Haag is overeenstemming bereikt.

Remco Meijer
Minister-president Mark Rutte tijdens een werkbezoek aan Aruba. Beeld anp
Minister-president Mark Rutte tijdens een werkbezoek aan Aruba.Beeld anp

Tijdens de slotzitting van het halfjaarlijkse IPKO zetten de delegatieleiders vrijdag hun handtekening onder de afspraken. Over de uitleg van bepalingen uit het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden (uit 1954) beslist voortaan ofwel de Hoge Raad, ofwel een ander Hoog College van Staat, of een in te stellen Gemeenschappelijk Hof voor Geschillenbeslechting. De beslissende instantie zal bindende uitspraken doen.

'Deze stap is enorme winst', zei IPKO-voorzitter en PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt. 'Ik hoop dat hiermee de relatie tussen de landen beter wordt.' Mike Franco, voorzitter van het Curaçaose parlement: 'Afgelopen dagen is bewezen dat het kan: een geschillenregeling met handen en voeten.'

Koninkrijksconferentie

Het akkoord tussen de parlementen moet op ministerieel niveau worden bekrachtigd door de Koninkrijksconferentie, die de vier landen half juni houden op Curaçao. Minister Plasterk (Koninkrijksrelaties) onderschrijft het belang van een geschillenregeling, maar heeft tot nu toe niet willen zeggen welke variant zijn voorkeur heeft.

Tot op dit moment beslist de Rijsministerraad bij verschillen van opvatting binnen het Koninkrijk. Daarin hebben de overzeese landen elk een gevolmachtigd minister. Maar dat drietal legt het getalsmatig altijd af tegen de dertien Nederlandse ministers.

undefined

Meer over