Lezersbrieven

Scheer beroepsgroepen niet over één kam

De ingezonden lezersbrieven van dinsdag 7 juni.

null Beeld anp
Beeld anp

Over één kam

Harriet Duurvoort is in haar column (O&D, 6 juni) opvallend negatief over politiemensen. 'Ze hebben een lange weg te gaan', is haar slotconclusie.

Ik ben een groot voorstander van het idee mensen uit specifieke bevolkingsgroepen niet over één kam te scheren. Dat geldt dan dus ook voor beroepsgroepen.

Theo Maassen, Eindhoven

Brief van de dag: Labrador is maatje voor iedereen

Briefschrijfster Yolande de Kok stelt dat er ook in de hondencultuur sprake zou zijn van sociale segregatie en dat de labrador 'inmiddels de standaardhond van de gegoede middenklasse' is (O&D, 6 juni). Ik wil mevrouw De Kok er graag op wijzen dat ik niet tot de groep mensen behoor waar zij het over heeft, maar wél een labrador heb. Ik ben rolstoelgebonden en mijn Golden Retriever helpt me bij mijn dagelijkse bezigheden. Hij zorgt ervoor dat ik buiten kom en ik ben enorm blij dat ik zo'n goed getraind maatje heb. Naast mijn eigen hond ken ik veel labradors die blindengeleidehond en assistentiehond zijn, dus dit ras is zeker niet alleen voor de gegoede middenklasse.

Wim Olthof, Bergen

Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan de kennels van KNGF Geleidehonden. Beeld anp
Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan de kennels van KNGF Geleidehonden.Beeld anp

Knock out

Pfff, acht bladzijden - inclusief de voorpagina - gaan over Cassius Clay, alias Mohammed Ali. Ik ben knock-out, maar ben op deze manier wel heel snel klaar met de krant van vandaag.

Jan van de Riet, Heemstede

Timmermans

Het krachtige en goede opiniestuk van Frans Timmermans deed mij denken aan een tekst van Wouter Bos waarin hij aangaf dat je als sociaal-democraat harder moet werken om je standpunten te verwezenlijken dan als rechtse conservatieveling. Waar het stuk van Timmermans echter niet over gaat, zijn oplossingen om een nieuwe 'herzuiling' tegen te gaan. Wellicht ben ik te pragmatisch, maar ik vraag me af op welke manier Timmermans het door hem geschetste probleem dacht op te lossen.

Met een minister-president die zaken niet bagatelliseert en electoraal beslist wat hij zegt, maar in plaats daarvan burgers verbindt? Met middelbare scholen waarin alle lagen van de samenleving, net als op de basisschool, in dezelfde klassen zitten? Met planologen die leefomgevingen samenstellen waar eenieder samenleeft? Of is het veel lastiger, en zit het in de mens om zich te willen onderscheiden van de ander, en alleen samen te willen leven in de groep die men kan overzien?

Huub Huikeshoven, Amsterdam

Timmermans (2)

Frans Timmermans schrijft dat de onbeschofte monologen waarmee we elkaar in zogenaamde debatten bestrijden, de polarisatie in de samenleving alleen maar stimuleren. Daar ben ik het mee eens. Maar Timmermans' idee om de ideale 'eenheid in verscheidenheid' te benaderen door 'herzuiling' te voorkomen, is op zijn minst merkwaardig te noemen.

Tijdens de verzuiling manoeuvreerden katholieken, protestanten, liberalen en socialisten binnen het institutionele kader van hun eigen zuil, en lieten debat over aan hun pacifistische leiders. Daardoor leefden de verschillende groepen decennialang langs elkaar heen, maar de tegenstellingen werden tenminste wél geaccepteerd en leidden niet tot ontwrichting van de samenleving.

Burgers van nu zijn onbegrensd. Liberalen, moslims, dierenvrienden, mystieke christenen en andere (sub)groepen waartoe mensen zich op een inconsequente manier rekenen, komen elkaar nu overal tegen. En ze schromen niet om dan meteen op ordinaire wijze duidelijk te maken wat ze wel en niet van elkaar accepteren.

Er is dus helemaal geen sprake van (dreigende) herzuiling. Herzuiling is een pseudoprobleem dat juist meer weg heeft van een mogelijke oplossing; want verzuiling is bewezen effectief tegen de ontwrichting van een samenleving vol tegenstellingen.

Eline Burgers, Leiden

Ook man wil vrede

De verweekte samenleving wordt volgens schrijver Frans van Deijl veroorzaakt door de dominantie van vrouwelijke normen en waarden (O&D, 6 juni). Belachelijk om bepaalde normen en waarden te koppelen aan een geslacht! Ik stoor me eraan dat één bepaalde groep de schuld krijgt van een 'probleem' in de maatschappij.

Wat meneer Van Deijl vergeet, is dat de mannen van nu ook strijden voor vrede en geluk. Verlangen naar vrede en geluk heeft niets te maken met het vrouw-zijn, ook veel mannen hebben geen behoefte aan oorlog.

Van Deijl vindt ruziemaken kennelijk belangrijk en roemt een blauw oog slaan bij een klasgenootje. Je moet er toch niet aan denken om weer terug in de tijd te gaan en agressie en geweld te moeten stimuleren? Problemen oplossen kan prima op een vreedzame manier en daar moeten we ook naar blijven streven.

V. de Jager, Amsterdam

Rozekoekendemocratie

Wat een snelle en kromme conclusie in de kop 'Student niet geïnteresseerd in universiteitspolitiek'. De opkomst bij de universitaire verkiezingen mag dan laag zijn, van één enkel causaal verband met desinteresse lijkt geen sprake.

Meermaals erger ik mij aan de verkiezingen op mijn universiteit, waar appels en roze koeken de beloning zijn voor een uitgebrachte stem. Argumenten als 'Er zal meer geld naar onze faculteit gaan' of 'Een stem op mij is een stem op je studie' vliegen je om de oren. Als dit toneelstukje voor democratie moet doorgaan, is het niet zo gek dat de interesse van de studenten niet groot is. Het verhult namelijk waar het werkelijk om zou moeten gaan: de inhoud en de vorm van het onderwijs.

Studenten zijn wel degelijk geïnteresseerd in een betere universiteit, maar het universitaire verkiezingssysteem is hier niet op ingesteld. Misschien moeten ze het daar eens over hebben in de universiteitsraad.

Daniil Scheifes, student Universiteit Utrecht, Utrecht

Meer over