'Schaf het sterrensysteem af'

Tijdens het Nederlands Film Festival wordt ook de filmjournalistiek geëerd, met de Louis Hartlooper Prijs. Hebben jullie nog wat te wensen, filmmakers?

SANDER MACHIELSEN

AMSTERDAM - hartlooperprijs naar de volkskrant

De Volkskrant is donderdagavond tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) twee keer geëerd met de Louis Hartlooper Prijs voor Filmjournalistiek.

Redacteur Bor Beekman kreeg de prijs voor zijn werk als filmauteur en chef film van de Volkskrant.

Regisseur Paul Verhoeven en zijn biograaf Rob Scheers werd de onderscheiding toegekend voor Volgens Verhoeven. Dit boek is een bundeling van hun gelijknamige rubriek in de krant.

De achtergrondartikelen en interviews over film in de Volkskrant spelen volgens de jury een belangrijke rol in de filmwereld. Beekman schrijft hierin 'met een gedegen kennis van zaken, een open vizier en een grote liefde voor film.'

In Volgens Verhoeven, de rubriek die sinds begin 2011 wekelijks verschijnt in het katern V, verstrekt de regisseur volgens de jury 'basisinformatie zonder saai te worden'. Hij geeft 'inzichtrijke analyses zonder vakjargon.' Scheers fungeert hierbij als 'onmisbare aangever'.

De winnaars worden gekozen door verscheidene filmorganisaties, waaronder het Dutch Directors Guild (DDG) en Filmproducenten Nederland (FPN).

Monique Busman, documentaireproducent en voorzitter van Documentaire Producenten Nederland (DPN): 'Mijn wens is dat de filmjournalistiek aandacht blijft besteden aan de documentairesdie worden vertoond in bioscopen.

'Het is namelijk steeds moeilijker om documentaires in de bioscoop te krijgen. Een aantal distributeurs ziet daar geen brood in. Het zou helpen als de journalistiek blijft schrijven zowel over jonge als oudere documentairemakers.'

Frans van Gestel, producent van films als Zwartboek en Alles is liefde: 'Het zou fijn zijn als het sterrensysteem wordt afgeschaft. Het geven van sterren aan films is erg kort door de bocht en enorm subjectief, terwijl het door de lezer als objectief wordt ervaren.

'Daarnaast ben ik voor langere filmkritieken waarin ruimte is voor de beschrijving van de context en thematiek van een film. En wegens het gebrek aan cultuureducatie in Nederland zou de filmjournalistiek ten slotte meer aansluiting bij een jong publiek moeten zoeken.'

Marc van Warmerdam, filmproducent en bestuurslid van de Louis Hartlooper Stichting: 'Ik merk dat er steeds minder en steeds korter over films geschreven wordt. Stukken die een beetje de diepte in gaan, zijn al snel te duur. Dat vind ik jammer.

'Als er een nieuwe filmmaker op het toneel verschijnt, wil ik daar meer over weten. Als een oudere regisseur met een nieuwe film komt, wil ik weten hoe die in zijn oeuvre past.

'Ik ben me bewust dat journalisten zich in een moeilijk parket bevinden. Er wordt veel gesproken over de dreigende werkloosheid in de culturele sector. Die raakt niet alleen kunstenaars. Ook de cultuurjournalistiek is de dupe. Wat niet wordt gemaakt, kan niet worden beschreven.'

Matthijs van Heijningen Sr., filmproducent van onder meer Ciske de Rat, De Lift en Een Vlucht Regenwulpen: 'Er zijn te veel recensenten en te weinig echte filmjournalisten. Recensies zijn aardig, maar kijk, een filmpje bespreken kunnen we allemaal. Ik wil meer weten over het klimaat en over de filmindustrie. Van mij mag het veel breder, maar daar is meestal te weinig ruimte voor. NRC Handelsblad is goed op weg met de filmbijlage, maar bij de Volkskrant is het een beetje krap allemaal.'

Eddy Terstall, regisseur van films als Hufters en Hofdames, Simon en DEAL: 'De pers was vroeger veel zuurder over de Nederlandse filmindustrie. Nu wordt er over het algemeen welwillend naar gekeken. Ik heb het idee dat men nu liever heeft dat het goed gaat met de Nederlandse film.

'Filmmakers en recensenten komen elkaar ook vaker tegen. Dankzij Twitter zijn de lijntjes kort. Daardoor zijn journalisten beter op de hoogte van wat er in de filmwereld speelt. Ze weten nu ook beter met welke beperkte middelen we werken.

'Vroeger werden door journalisten nog wel eens dingen gesuggereerd die totaal niet klopten. Echte missers kom je nu veel minder tegen.'

undefined

Meer over