Schaduwmacht

Volgens GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak bestaat er een schaduwmacht van oud-politici die in tientallen commissies in achterkamertjes rapporten bekokstoven, met het gevaar dat allerleibelangen worden verstrengeld....

Ik ben geen NAM-adviseur. Ik ben niet voor of tegen gasboren. De commissie-Meijer gaat niet over gasboren. En mijn bureau voert niet het secretariaat van de commissie-Meijer. Wat Duyvendak nergens in zijn eigen rapport zegt, is hoe goed of slecht al die rapporten dan wel zijn. Hebben deze prominenten hun huiswerk goed gedaan?

De commissies ontstaan omdat er beleidsimpasses zijn waar niemand uitkomt, en in iedere cultuur wordt sinds eeuwen dan een raad van ouden of wijzen bijeengeroepen.

Meer over