Schaars

Glastuinbouwers uit het Westland kunnen toch niet naar de Hoeksche Waard om hun bedrijven meer armslag te geven (de Volkskrant, 27 augustus)....

Een brede Hoeksche-Waardse actiegroep bestaande uit politieke partijen, plaatselijke groene groeperingen, de landelijke natuurbescherming en diverse gezaghebbende particulieren betoogt al jaren dat het niet aangaat gemakzuchtig om te gaan met de schaarse, nog gave open ruimte in ons land. De Hoeksche Waard, en met name het zuidelijk deel, is een nog grotendeels onaangetast oorspronkelijk agrarisch open landschap van kreken, dijken, bomenrijen en uitgestrekte akkers. Een gebied met een enorme potentie als groene long tussen Antwerpen en Randstad.

Er moeten wel zeer goede argumenten zijn om dit gebied aan te tasten en te veranderen in meer van hetzelfde. Die argumenten zijn er niet en dat heeft het kabinet goed begrepen. Voor het zover was werden de ministers Pronk en Brinkhorst, staatssecretaris Ybema, leden van de Tweede Kamer en provinciale politici door de actiegroep naar de Hoeksche Waard gehaald en daar rondgeleid. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het gelukkige kabinetsbesluit: geen grootschalige glastuinbouw naar de nog gave Hoeksche Waard.

Nu ligt de weg open naar behoud en versterking van een groene Hoeksche Waard. Niet langer een witte vlek op de kaart, die je maar naar believen kunt invullen.

Meer over