SARS brengt China ontsmettingsdrift, gigawaterpistool en ruimtevaart-wc

Op de straten van Peking is het vertrouwde rochelgeluid zeldzaam geworden, en dat is te danken aan SARS. Voor gejuich is het nog te vroeg, maar de schrik voor besmetting zit er zo in, dat talloze mensen hebben afgezien van hun dierbare maar gevaarlijke gewoonte om er op los te...

Meer aandacht voor de volksgezondheid: plotseling bleek er geld te zijn om de negenhonderd miljoen plattelanders medische voorzieningen te geven. Een kwart eeuw economische hervormingen heeft een minderheid rijk gemaakt en de meerderheid het recht op gezondheid ontzegd.

Meer aandacht voor hygiëne: ineens brak het inzicht door dat fatsoenlijke sanitaire voorzieningen geen overbodige luxe zijn. Dat een keuken niet hetzelfde is als een muizenhol. Dat je je lichaam schoonhoudt en je handen wast, zeker na bezoek aan het toilet. En dat toiletten iets anders zijn dan stankholen met gaten in de grond.

Gebrekkige lichaamshygiëne is een erfenis uit overoude tijden, die het communisme in ere heeft gehouden. Maar toen kwam SARS. Wetenschappers legden uit dat het virus zich in menselijke ontlasting erg thuis voelt en dat het door spuwen en zakdoekloos neussnuiten kan worden verspreid. Plotseling kregen de spuwers en snuiters het publiek tegen zich. Antispuwbrigades togen op patrouille. Boetes werden fors verhoogd, in Hongkong zelfs tot 180 euro. Wie dat niet kan betalen, wordt aan het werk gezet voor de gemeenschap.

Deze week was de buitenlandse pers in Peking welkom op een tentoonstelling van de jongste anti-SARS-snufjes. Een gigawaterpistool bleek een ontsmettingsspuit te zijn. In een waterloos toilet werd de ontlasting hygiënisch in een soort cellofaan verpakt en de bril automatisch voorzien van een gedesinfecteerd plastic laagje: een mooie illustratie van de sprong van de Middeleeuwen naar het ruimtevaarttijdperk.

Er werden chemisch geprepareerde spuwzakjes geshowd waarin de fluim onschadelijk wordt gemaakt. Simpeler zijn de zakjes, lokale varianten van de kotszakjes in vliegtuigen, die gratis worden uitgedeeld voor wie het op straat niet laten kan.

Het Volksdagblad heeft zalvend gesproken over de noodzaak tot spirituele beschaving, communistisch slang voor goede manieren. Nog nooit is Peking zo schoon geweest. Nog nooit heeft een smerige ziekte zo veel reinheid voortgebracht.

Meer over