Nieuws

Sanering pulsvloot gaat harder dan verwacht: nog minder schepen mogen door

De Nederlandse pulsvisserijvloot wacht ondanks verzet van het kabinet een koude sanering. Maximaal zeven pulsvissers mogen nog tot 1 juli 2021 de zee op, veel minder dan de 42 waarop het kabinet en sommige Nederlandse europarlementariërs hoopten. Na de zomer van 2021 kunnen maximaal zes boten met de pulsmethode vissen, mits ze voldoen aan strikte wetenschappelijke vereisten.

Pulsvissers aan het werk.Beeld ANP

Uit de nog vertrouwelijke tekst van het pulsvisakkoord (174 pagina’s) dat vorige week werd gesloten, blijkt dat de overgangsregeling voor de circa 80 Nederlandse pulsvissers schraler uitvalt dan toen werd gemeld. ‘Niet meer dan 5 procent’ van de vloot mag tot medio 2021 doorvaren, goed voor ongeveer 7 boten. Direct na afloop van de onderhandelingen vorige week, zeiden de europarlementariërs Van Dalen (ChristenUnie) en Schreijer-Pierik (CDA) nog dat ruim 40 van de huidige pulsvissers nog twee jaar konden doorvissen.

Minister Carola Schouten (Landbouw) waarschuwde eerder deze week al voor een kille sanering van de vloot.  In een eerste reactie woensdag op de tekst ziet ze niettemin ‘nog ruimte’ omdat de peildatum van de vlootomvang niet is vastgesteld. ‘Alle bootaantallen komen voorbij, het lijkt wel bingo’, zegt haar woordvoerder.

Wensdenken

Verder put Den Haag hoop uit de passage in het akkoord dat er tijdens de overgangsperiode ‘geen nieuwe vergunningen wordt verstrekt voor welke schip dan ook’. Den Haag interpreteert deze zinsnede dat bestaande vergunningen gehandhaafd blijven. Dat zou goed nieuws zijn voor de circa 40 pulsvissers die een vergunning voor onbepaalde tijd hebben.

Betrokkenen erkennen dat deze interpretatie een zekere mate van wensdenken bevat. EU-voorzitter Roemenië, onder wiens leiding het akkoord werd uitonderhandeld, zegt zich niet aan verdere lezingen van de tekst te wagen. Er staat wat er staat, aldus betrokken diplomaten. De Europese Commissie wil zich evenmin over de kwestie uitspreken tot de tekst definitief is vastgesteld.

Vrijdag bespreken de EU-ambassadeurs het akkoord. Nederland zal zijn interpretatie laten vastleggen in de notulen. In maart wordt de tekst door de EU-landbouwministers goedgekeurd. Het Europees Parlement doet dat naar verwachting in dezelfde maand. Minister Schouten wil daarna snel duidelijkheid geven over welke schepen door kunnen.

‘Nederland leert niets van fouten’

Europarlementariër Van Dalen wilde woensdag niet reageren op de tekst in het definitieve akkoord, Schreijer-Pierik was niet bereikbaar. Volgens GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout geeft het gedoe rond het akkoord aan ‘dat Nederland niets leert van zijn fouten’. Hij wijst erop dat opeenvolgende kabinetten tegen beter weten in te veel pulsvisvergunningen hebben verstrekt. ‘En vervolgens geeft Den Haag weer valse hoop aan de vissers over de overgangsregeling.’

Directeur Pim Visser van VisNed, de branchevereniging van de kottervissers, houdt vooralsnog vast aan een overgangsregeling voor 22 boten, de 5 procent kotters die in 2007 een ontheffing kregen. Maar een paar boten meer of minder maakt volgens hem niet meer uit. ‘Het is hoe dan ook maar tot medio 2021, en dat is overmorgen al’, zegt hij. ‘Daarmee is deze duurzame sector een toekomstperspectief ontnomen.’ 

Bij pulsvissen worden de vissen met elektrische schokjes opgeschrikt en vervolgens gevangen. De methode is omstreden, omdat die volgens tegenstanders onnodig wreed voor de vissen zou zijn. Uit Wagenings onderzoek zou dit niet blijken. De methode bespaart veel brandstof, vergeleken met de zware sleepnetten die bij de boomkormethode over de zeebodem worden getrokken om de vis op te jagen. Onder druk van het Europees Parlement wordt de pulsvisserij nagenoeg verboden vanaf 1 juli 2021. Dat Nederlandse vissers zoveel pulsvergunningen kregen, leidde tot kritiek en afgunst bij de andere lidstaten.

Schouten kondigde eerder 15 miljoen euro steun aan voor de Nederlandse pulsvissers die getroffen worden door het visverbod.

Hoe de pulsvissers het schip in gingen

Dankzij een juichende regering stapten Nederlandse vissers massaal over op ‘elektrisch vissen’. Innovatief én zuinig. Nu dreigt er een strop.

Waarom de Nederlandse pulsvissers in het buitenland zo gehaat zijn

De EU stemde vorig jaar voor een verbod op pulsvissen. ‘De Fransen zitten hierachter’, zegt deze familie, die 1,6 miljoen euro investeerde in de methode.

De Nederlandse politiek betuigt steun

Op Urk moeten tientallen vissers stoppen met het lucratieve pulsvissen, om redenen die ze niet begrijpen. Minister Schouten kwam naar de jaarlijkse ‘Biddag’ om ze moreel te steunen. ‘Ik sta naast jullie. Het eindigt niet hier.’

Maar er is ook kritiek uit eigen land

Na kritiek uit buitenlandse hoek volgde afgelopen zomer voor Nederlandse pulsvissers nu ook afkeuring uit eigen land, namelijk van kleinschalige kustvissers.


Hoe nu verder voor de vissers?

‘Als er een deur dichtgaat, gaat er altijd wel een raampje open’, luidt een oude visserswijsheid. Maar de beroepsgroep vreest dat die nu niet langer opgaat, nu pulsvissen door de Europese Unie is verboden.

Meer over