Sancties

'EU krijgt advies straf Oostenrijk te staken' (de Volkskrant, 9 september). Het speciaal ingestelde Comité van Wijzen vindt dat de sancties tegen de Oostenrijkse regering dienen te worden opgeheven....

ZWOLLE Koos Nuninga

De vrijheid van meningsuiting wordt sinds de toetreding van de FP & Ouml; tot de Oostenrijkse regering ernstig beperkt. Haiders partij wendt zelfs juridische middelen aan om kritiek in de kiem te smoren. Critici worden vaak door de rechter in het ongelijk gesteld en zelf wegens smaad veroordeeld.

De angst voor nationalistische sentimenten onder de Oostenrijkse bevolking is ongegrond. De EU-sancties zijn expliciet gericht tegen de regeringsdeelname van een racistische partij en niet tegen de Oostenrijkse bevolking als zodanig. Opheffing van de sancties zijn juist een steun voor de FP & Ouml;. Invloedrijke leden van deze partij hebben zich schuldig gemaakt aan xenofobe, racistische en nationaal-socialistische uitlatingen.

Voortzetting van regeringsdeelname van Haiders partij kan een stimulans zijn voor rechts-extremistische partijen in Europa. Openlijke afkeer van vreemdelingen is electoraal kennelijk aantrekkelijk en kan beloond worden met regeringsdeelname.

De EU dient gestoeld te blijven op fundamentele waarden en normen, waarin mensenrechten gegarandeerd zijn. Nu Europese landen te kampen hebben met racistische aanslagen tegen asielzoekers, kan het niet zo zijn dat in een EU-land een lid van een racistische partij minister van Justitie is.

Meer over