Samsom: Verhaal PvdA is niet gemakkelijk

Het verhaal van de PvdA is heel goed uit te leggen, maar een makkelijk verhaal is het niet. PvdA-leider Diederik Samsom zei dat zaterdag na afloop van een politieke ledenraad van zijn partij in Den Bosch.

PvdA-leider Diederik Samsom op de tweede dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Beeld ANP
PvdA-leider Diederik Samsom op de tweede dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.Beeld ANP

Hij reageerde daarmee op partijleden die tijdens de bijeenkomst de partijtop vroegen om een begrijpelijker en minder complex verhaal. 'Iedereen op straat voelt wel dat niemand de samenleving in één keer kan veranderen, dat manna uit de hemel valt en de werkgelegenheid met bakken binnenkomt. Het is ingewikkeld, het is knokken.'

Samsom belooft dat hij en zijn partij er zullen staan als per 1 januari veel taken van het Rijk overgaan naar de gemeenten. Om de partij weer uit het electorale dal te krijgen, zal de PvdA de komende tijd harder werken en meer resultaten boeken, 'zodat ook de mensen thuis het voelen'.

Geld voor defensie
Samsom riep deze week ook het kabinet op om meer haast te maken met onder meer het vergroten van de werkgelegenheid. Op initiatief van de PvdA en de ChristenUnie nam de Kamer al een motie aan om met 40 miljoen euro extra meer banen te behouden in de thuiszorg.

Samsom is nog niet bereid om al te praten over extra budget voor defensie, bovenop de 100 miljoen euro die nu structureel per jaar zijn afgesproken. Een Kamermeerderheid waaronder regeringspartij de VVD wil verder gaan. Wat Samsom betreft, ligt alles open, als er extra meevallers zouden zijn. Dan moet worden bekeken of het besteed wordt aan de zorg, aan de sociale zekerheid of aan Defensie.

Eerder op de ledenraad had ook minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken al gezegd dat Nederland het zich niet kan permitteren om veel meer uit te geven aan defensie dan nu is afgesproken, omdat de economische groei daarvoor te laag is. Volgens Timmermans moeten Europese landen beter samenwerken en zo hun opgetelde defensiebudgetten beter besteden.

Meer over