Samenzwering

De publicist Karel van het Reve opperde in Uren met Henk Broekhuis (1978) de mogelijkheid dat de belangstelling van de massa voor ‘iets onzinnigs als voetbal’ door sinistere krachten wordt ‘opgekweekt en aangewakkerd en georganiseerd’ om de aandacht af te leiden van de echt belangrijke dingen....

Bert Wagendorp

Voetbal als opium van het volk, en het EK als duistere samenzwering, het is een aantrekkelijke gedachte die zo’n toernooi zelfs voor voetbalhaters cachet geeft.

Maar of het zo is, is natuurlijk de vraag. Je zou ook kunnen beweren dat de ‘sinistere krachten’ (Van het Reve noemt ‘multinationals’ of het ‘kapitalisme’) het EK juist gebruiken om de aandacht te vestigen op in hun ogen ‘echt belangrijke dingen’, zoals hun producten.

Mogelijk is zelfs sprake van een combinatie van beide oogmerken. Ons van alles aansmeren en intussen ook nog in slaap sussen over de ellende in de wereld.

Dan heb je het toch wel over een duivelse samenzwering, gericht tegen een rechtvaardige wereld en slechts bedoeld om de bevoorrechte klasse in het zadel te houden.

Daar sta je niet bij stil, als Jack van Gelder met Hugo Borst discussieert over wie er rechtsback moet staan, Ooijer of Melchiot.

Misschien is dat wel de samenzwering. Terwijl je je thuis afvraagt of we dan echt niks béters hebben dan Ooijer of Melchiot, vergeet je dat intussen het Amazonegebied wordt ontbost, de Noordpool wordt afgesmolten vanwege de olie en dat volgens Geert ‘de jihadisten’ bij Rita Verdonk in de tuin staan te filmen en fotograferen en god mag weten wat nog meer – het ontbreekt er nog maar aan dat Al Qaida gewoon een kantoor opent in Nootdorp.

Waarmee de suggestie van Van het Reve dus al min of meer is bevestigd.

Maar nog niet bewezen. Daarvoor zullen we de komende weken in de gaten moeten houden of in het nieuws minder sprake is van ‘echt belangrijke dingen’ ten faveure van de laatste ontwikkelingen bij Oranje. Het staat nu al vast dat op de voorpagina van de Volkskrant ‘echt belangrijke dingen’ zullen sneuvelen voor foto’s en tekst uit Zwitserland. Aanstaande dinsdag bijvoorbeeld, na de veldslag tegen Italië.

Waar we ook op moeten letten, is of er impopulaire maatregelen worden genomen in de verwachting dat ze onopgemerkt zullen blijven, omdat iedereen toch naar voetbal zit te kijken. Zo had minister Hirsch Ballin beter tot maandag kunnen wachten met het nieuws over de bewaking van IJzeren Rita. Had er geen haan naar gekraaid. De benzineprijzen gaan maandag geheid weer flink omhoog, dat weet je nu al. Zo’n kans voor open doel laten die jongens echt niet liggen.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat er helemaal geen sprake is van een samenzwering. Dat we wel een keurige afspraak hebben over wat we als ‘echt belangrijke dingen’ beschouwen, maar dat we feitelijk triviale zaken veel belangrijker vinden. En dat er dus helemaal geen complot voor nodig is om ons collectief geobsedeerd drie weken naar Van Basten te laten luisteren.

Dat we het EK de komende weken gewoon als een echt belangrijk ding beschouwen, en dat het daarom dus een belangrijk ding is.

Nederland die heeft de bal, die mooie bal van goud!

Meer over