Salarissen van universiteitstop stijgen sneller dan CAO-lonen

De salarissen van bestuurders van universiteiten stijgen gemiddeld veel meer dan de CAO-lonen aan dezelfde instellingen. Het CAO-loon ging vorig jaar 3,6 procent omhoog, bestuurders van de universiteit van Leiden kregen er 13,6 procent bij, en de Technische Universiteit in Eindhoven gaf zijn vierkoppige bestuur een salarisverhoging van bijna 16...

Dat blijkt uit door de universiteiten aan de Volkskrant verstrekte gegevens. De Technische Universiteit Delft heeft geen gegevens verstrekt. De beloningsverschillen tussen bestuurders van universiteiten nemen eveneens toe. Drie bestuursleden in Wageningen verdienden in 2001 samen 300 duizend euro (inclusief sociale lasten), terwijl hun drie collega's in Utrecht de universiteit 539 duizend euro kostten. Uit dat laatste bedrag werd twee maanden lang een extra collegelid betaald.

In Leiden verhoogde de raad van toezicht het salaris van het college van bestuur met 13,6 procent, 10 procent meer dan ander universitair personeel erbij kreeg. In een jaar tijd stegen de loonkosten van 383 duizend euro naar 427.500 euro voor de drie bestuurders. Volgens de universiteit was die verhoging nodig omdat de beloning van de managers ver achterloopt bij wat in het bedrijfsleven gebruikelijk is.

De universiteit wijst erop dat onderzoek door een extern bureau vorig jaar uitwees dat de beloning van alle universiteitsbestuurders tot 80 procent lager is dan ziekenhuisbestuurders en sommige bestuurders van hogescholen krijgen. Omdat Leiden moet bezuinigen, is evenwel 'slechts' besloten tot een kleine inhaalslag.

Koploper in beloning waren vorig jaar de universiteit van Utrecht en de Technische Universiteit in Eindhoven. Bij de laatste stegen de loonkosten, inclusief sociale lasten en technische kosten, voor vier bestuurders van 589 duizend euro naar 680 duizend euro. Aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam steeg de post bezoldiging nog meer, maar daar werd het college uitgebreid van twee naar drie mensen. Twee collegeleden kregen in 2000 samen 317 duizend euro. Drie leden kregen in 2001 samen 454 duizend euro.

De beloning ging niet overal even ver omhoog. Aan de Rijksuniversiteit in Groningen stegen de salariskosten inclusief toeslagen voor de drie bestuurders van 333.700 euro naar 352.600 euro . Dat is nauwelijks meer dan de verhoging van 3,6 procent die de cao ook aan ander universitair personeel gaf.

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam steeg de post bezoldiging college van bestuur vorig jaar wel fors, van 341 duizend euro naar 388 duizend euro . De universiteit tekent daar bij aan dat het college van bestuur van januari tot half maart 2000 uit twee personen bestond, terwijl het college vorig jaar compleet was.

Meer over