Salaris slechts onderdeel van onvrede over beleid regering Leraren in actie voor hoger loon

De onderwijsbonden AOb en CNV gaan actie voeren tegen de uitblijvende loonsverhogingen van leerkrachten. De CNV-bonden zullen 10 november, de dag voordat de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer wordt behandeld, protestacties op touw zetten in Zoetermeer....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De bonden hebben woensdag overleg gevoerd met het ministerie over een aanpassing van de lerarensalarissen. Het overleg heeft niets opgeleverd. Het ministerie kwam tot een bod van 0,5 procent structureel, te weinig voor de bonden, die 0,75 procent willen.

De onderhandelingen lijken over een futiliteit te gaan. Maar er is meer aan de hand. In de lerarenkamer wordt gescholden, niet alleen op de zuinige minister Ritzen, maar vooral op de Algemene Onderwijsbond (AOb), die in 1996 akkoord ging met een volgens de leden te karige cao. Daarom zetten de bondsbestuurders nu hard in om de leden alsnog genoegdoening te bieden.

De boosheid van de leden is elke veertien dagen terug te vinden op de brievenpagina van het Onderwijsblad: 'Per 1 april een salarisverhoging van 0,75 procent. En toch weer een teruggang in het netto-salaris van 2,15 gulden. Op deze manier kan de minister wel elke maand een salarisverhoging geven. Vakbond, doe er wat aan.'

Het blijft niet bij brieven. 'Er hebben tientallen mensen opgezegd. En wij wijten ook de stagnatie van het aantal leden aan de uitkomst van de cao', erkent bestuurder T. Rolvink van de AOb.

Verrassend is de boosheid van de weglopende leden allerminst, omdat het maar een kleine meerderheid was die de cao-voorstellen van de AOb-bestuurders goedkeurde. De weglopers zagen hun gelijk bevestigd bij de concurrerende Onderwijsbonden CNV, waar de leden het cao-akkoord naar de prullenbak verwezen.

Het gemor lijkt onverwacht te komen, omdat er de laatste tijd juist zo optimistisch tegen de onderwijssalarissen werd aangekeken: de beginners zijn er sinds 1991 met 60 procent op vooruitgegaan.

De pijn zit echter vooral bij de oudere docenten, die er de afgelopen jaren in koopkracht honderden guldens op achteruit zijn gegaan. Voor hen is de 3 procent verhoging voor 1997 en 1998, niet voldoende. Volgens berekeningen van de Onderwijsbonden CNV blijven de salarissen in het onderwijs bovendien ver achter bij die in de marktsector, en bij andere overheidssectoren.

Meer over