's Avonds naar de dokter?

Het PvdA-kamerlid Rob Oudkerk vindt dat huisartsen ook 's avonds spreekuur moeten houden. Dan kunnen ze meer mensen behandelen. Bedrijvenpoli's, waar werknemers zich met voorrang kunnen laten behandelen, worden overbodig....

TRUSKA BAST

F. Seegers van de Landelijke Huisartsen Vereniging: 'Deze discussie speelt bij ons al een tijdje. Voorstanders vinden dat 's avonds werken bij een goede dienstverlening hoort. Zij zijn bang dat er een markt is die anders door anderen wordt overgenomen. Tegenstanders vragen zich af: ''Wie betaalt dat?''. De huisarts is niet iemand met een 38-jarige werkweek. Een avondspreekuur betekent een nog hogere werkdruk. Daar moet extra honorering tegenover staan. Nu betalen de ziekenfondsen een vast bedrag per jaar per patiënt. De vraag rijst of je dat straks nog tegen hetzelfde tarief moet doen. We vragen ons af of er werkelijk behoefte is aan avondspreekuren, of dat patiënten alleen meer service willen. De angst bestaat dat iemand die bijvoorbeeld overdag de zorg voor een kind heeft, ook 's avonds naar de dokter wil, omdat de partner dan kan oppassen.'

M. van Muijen uit Leeuwarden, moeder van een drieling: 'Ik denk dat het helemaal bij deze tijd past dat huisartsen 's avonds werken. Het zou ideaal zijn, want anders moet je elke keer een oppas regelen of je buurvrouw lastigvallen. Gelukkig wonen wij in een jonge buurt met de huisarts vlakbij. De arts kwam vaak bij ons, zo coulant was hij wel. Het is eigenlijk logisch dat een huisarts 's avonds werkt. Niet tot middernacht, maar tot een uur of acht, net als het winkelpersoneel.'

N. Zonneveld, huisarts in Nuenen: 'Voorop gesteld: ik vind het belachelijk dat de winkels 's avonds laat open zijn. Mensen moeten de boel beter organiseren en de boodschappen in het weekend doen. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van de gezondheidszorg. De bulk van het werk moet tijdens kantoortijden gebeuren. Voor spoedgevallen is er altijd een dienstdoende arts. Een avondspreekuur is een ondoenlijke zaak. Ik denk dat veel mensen daarvan gebruik zouden maken. Daardoor wordt de vraag verlegd naar tijden waarop wij, net als iedereen, vrij willen zijn. Ik vind het normaal dat een patiënt een arts bezoekt in de tijd van de werkgever. Vergeet niet wat de gevolgen zijn voor de ziekenhuizen en de apotheken, waarvan wij afhankelijk zijn. Die zouden dan ook langer moeten werken. Voor de kwaliteit van zorg is 's avonds werken slecht. Je krijgt ploegendiensten. Maar de relatie met de arts is persoonsgebonden, de continuïteit is belangrijk. Ik kan nooit alles over een patiënt op papier zetten.

G. Koning, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Algemene Patiëntenbelangen in Den Haag: 'Wij vinden het een goede zaak dat de patiënt buiten de reguliere tijden bij de huisarts terecht kan. Bij bepaalde beroepsgroepen, zoals tandartsen en fysiotherapeuten kan dat al. Dat heeft te maken met de wensen van patiënten. Als je er vanuit gaat dat huisartsen niet méér uren werken, moeten ze hun werkritme aanpassen. Net zoals nu al in groepspraktijken gebeurt, moeten ze de werkbare uren onderling verdelen. Slecht voor de continuïteit? Daarvan kun je de patiënt tevoren op de hoogte stellen. Wij verwachten niet dat door langere werktijden van huisartsen de bedrijvenpoli's zullen verdwijnen. Bedrijvenpoli's doen meer dan een huisarts. Kleine operaties bijvoorbeeld. Voor alle duidelijkheid: wij zijn geen voorstander van bedrijvenpoli's omdat niet iedereen daarvan gebruik kan maken. Gepensioneerden of moeders met kinderen komen er niet voor in aanmerking.'

A. Wiersma, voorzitter van de Stichting Bedrijvenpoli's in Arnhem: 'Of de bedrijvenpoli's overbodig worden als de huisartsen 's avonds werken? Nee, want de bedrijvenpoli's hebben andere kennis in huis dan de huisarts. De bedrijvenpoli's zijn ontstaan om de wachtlijsten te omzeilen. Dat probleem is hier in Arhem zo goed als opgelost. Intussen hebben de bedrijvenpoli's zich ontwikkeld tot kenniscentra. Bedrijfsartsen hebben ervaren hoe prettig het is om met een eigen specialist te kunnen overleggen. Het punt dat de bedrijvenpoli's werknemers een voorrangsbehandeling geven, dat speelt hier in Arnhem niet.'

J. Kingma van de Nederlandse Orde van Specialisten: 'Met een extra spreekuur ben je er niet. Want er is geen budget voor extra huisartsen. Je verplaatst het probleem alleen naar de avonduren. Het verhaal dat de gezondheidszorg doelmatiger moet werken is onzin. Je kunt de Nederlandse gezondheidszorg niet als een groot bedrijf zien dat je centraal kunt sturen. De Nederlandse gezondheidszorg is goed en goedkoop, vergeleken met andere landen om ons heen. Alleen in de landen rond de Middellandse Zee wordt per hoofd van de bevolking minder uitgegeven. Maar of je je daar nu aan moet spiegelen.'

Truska Bast

Meer over