Ruzie dreigt om lonen en vier dagen werken

Vakbeweging en werkgevers stevenen af op een conflict over de loonsverhoging en de vierdaagse werkweek. Volgens de werkgevers kan volgend jaar worden volstaan met de nullijn voor de CAO-lonen....

In de visie van de werkgevers mogen de loonsverhogingen hooguit de inflatie vergoeden. Voor een koopkrachtstijging zijn de CAO-werknemers in 2000 aangewezen op belastingverlaging. Dit heeft H. Blankert, voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, woensdag in Den Haag gezegd.

De FNV heeft al aangekondigd volgend jaar 0,5 tot 1 procent koopkrachtstijging te eisen. Daarvoor moeten de CAO-lonen maximaal 2,5 procent omhoog.

De FNV-coördinator voor het CAO-beleid, H. van der Kolk, reageerde gisteren getergd op Blankert: 'Blankert moet eerst de afspraken over versobering van de optieregelingen en de exorbitante salarisstijgingen in de top van het bedrijfsleven nakomen.'

Blankert wil ook geen afspraken met de FNV maken over de vierdaagse werkweek. 'Daarover valt met ons niet te praten. Een collectief arrangement is uit den boze.' Er kunnen volgens hem wel per CAO afspraken worden gemaakt over kortere werkweken, maar dan in combinatie met langere werkdagen en weekendwerk.

Van der Kolk: 'Dan praten wij niet meer met de werkgevers over hun voorstellen voor vernieuwing van het CAO-overleg. Praten heeft dan geen zin meer.' Hij ontkent dat de vakbeweging streeft naar een verdere verkorting van de werkweek.

Het massieve verzet van de werkgevers tegen de loonstijging is opmerkelijk. Uit een onderzoek van de Volkskrant bleek onlangs dat de salarissen in de top van het bedrijfsleven vorig jaar gemiddeld met 8 procent zijn gestegen. De stijging van de CAO-lonen bleef vorig jaar beperkt tot 3 procent. Deze onevenwichtigheid zal volgens het adviesbureau Towers Perrin dit jaar aanhouden. Na publicatie van het onderzoek hebben werkgevers en vakbeweging een akkoord gesloten over toekomstige loonstijgingen. Daarbij is afgesproken dat 'het uitgangspunt van een verantwoorde loonkostenontwikkeling geldt voor allen in de onderneming'.

Blankert zegt nu dat een koopkrachtstijging voor CAO-lonen de winstmarges van de bedrijven bedreigt, en daarmee de werkgelegenheid. 'Het aandeel van de salariskosten in de totale kosten loopt volgend jaar op tot 83 procent. Dat niveau is te hoog. Met de vakbeweging hebben we afgesproken dat 80 procent een niveau is. Daar moeten we naar terug.'

Meer over