'Rutte preekt consumentisme met leerrechtplan'

Met zijn plan om studenten leerrechten te geven, preekt staatssecretaris Rutte consumentisme in het onderwijs. Hij kan van de universiteiten massaal verzet verwachten....

ANP

Dat heeft ir. R. de Wijkerslooth, voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen, maandag in Den Haag gezegd. Volgens De Wijkerslooth zijn de universiteiten het zelden zo eens geweest. 'We zijn gepikeerd over de leerrechten en wijzen het stelsel totaal af.'

Het kabinet stemde vrijdag in met een plan van Rutte dat studenten in de toekomst onderwijs kunnen inkopen bij de onderwijsinstelling van hun keuze. Bij het begin van hun studie ontvangen ze een studietegoed (leerrechten) dat ze te gelde kunnen maken bij verschillende universiteiten of hogescholen. In jaarlijkse termijnen kunnen de leerrechten worden opgenomen.

Volgens De wijkerslooth is het maatwerk waarop Rutte mikt onbetaalbaar, zal de Informatie Beheergroep (IBG) bezwijken onder de verhoging van administratieve lasten en levert het nieuwe systeem vooral veel bureacratie op. De Wijkerslooth, voormalig topambtenaar op het ministerie van OCW, sprak tijdens een bijeenkomst van het wetenschappelijk instituut van het CDA, dat een rapport over leerrechten heeft uitgebracht.

De collegevoorzitter voorziet dat met het plan van het kabinet het aantal aanmeldingen voor de als moeilijk te boek staande bèta-studies zal afnemen. Ook denkt hij dat de doorstroming van het hoger beroepsonderwijs naar de universiteit zal stagneren. 'Geen enkel land kent dit verschijnsel.'

Ook voorzitter F. Leijnse van de HBO-raad toonde zich tijdens de bijeenkomst kritisch over het plan. Hij bestrijdt dat de hogescholen en universiteiten niet flexibel zijn, zoals de kritiek van Rutte luidt. Leijnse keerde zich tegen een open markt voor het hoger onderwijs, omdat studenten daarvan het slachtoffer zouden worden. De overheid moet de 'consument' beschermen en er voor zorgen dat opleidingen waarvoor weinig belangstelling bestaat, beschikbaar blijven.

Meer over