Update

Rutte blijft bij zijn standpunt over PVV-meldpunt

Het kabinet houdt vast aan het standpunt over het PVV-meldpunt Oost- en Midden-Europeanen, ook nu dat door het Europees Parlement is veroordeeld als een discriminerend en kwaadwillend initiatief. Dat blijkt uit een brief van premier Mark Rutte vanmiddag aan de Tweede Kamer.

Premier Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders Beeld anp
Premier Mark Rutte en PVV-leider Geert WildersBeeld anp

Rutte herhaalt daarin dat het meldpunt een initiatief is van één politieke partij, de PVV, en de website 'geenszins de gedachten of het beleid van de regering over arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europese landen' reflecteert.

Vrijheid van meningsuiting
Rutte wijst er in de brief op dat politieke partijen en privépersonen in Nederland een grote mate van vrijheid genieten om uiting te geven aan hun opvattingen. 'Die vrijheid wordt alleen beperkt door de grenzen die de wet in dit verband stelt. Of die wettelijke grenzen worden overschreden, staat ter beoordeling aan de rechter.'

Rutte en Rosenthal schrijven verder dat ze 'goede relaties' met het Europarlement nastreven. Rutte heeft eerder al gezegd dat hij graag een keer met het EP debatteert over 'financieel-economische onderwerpen'.

Wilders
Wilders reageerde zojuist via Twitter op de resolutie van het Europees Parlement: 'Het EU-parlement neemt een resolutie tegen PVV-meldpunt aan. Hebben ze niks beters te doen daar? Resolutie kan direct de shredder in.'

D66, dat Rutte eerder een reactie had gevraagd naar de stemming in het Europarlement, vindt dat Rutte met zijn brief 'voorzichtig afstand neemt' van het Polenmeldpunt. 'De premier noemt arbeidsmigratie zelfs 'positief'. De heer Rutte heeft zich tussen twee vuren gemanoeuvreerd: de gedoogpartner in het Catshuis aan de ene kant en andere Europese landen en het Europees Parlement aan de andere kant', aldus D66-Kamerlid Gerard Schouw.

EU-parlement veroordeelt meldpunt
Een ruime meerderheid van het Europees Parlement in Straatsburg heeft vanmiddag het PVV-meldpunt over Oost- en Midden-Europeanen krachtig veroordeeld als discriminerend en kwaadwillend initiatief. In een resolutie werd premier Mark Rutte met klem verzocht zich namens de regering van de website te distantiëren. Ook zou de regering de ogen niet moeten sluiten voor het beleid van de PVV, dat in strijd is met de grondwaarden van de Europese Unie.

Onder de opstellers van de resolutie zijn de christendemocratische fractie waarvan het CDA deel uitmaakt, en de liberale fractie waarin de VVD van Rutte is vertegenwoordigd. VVD-Europarlementariërs Hans van Baalen en Toine Manders stemden tegen de resolutie. De derde, Jan Mulder, onthield zich.

'Onaanvaardbaar'
VVD-delegatieleider Van Baalen vindt de PVV-website weliswaar stigmatiserend en polariserend. Maar hij vindt ook dat de resolutie, 'elke proportie uit het oog verliest en de Nederlandse regering op een onaanvaardbare wijze de maat neemt.' Het is niet aan het Europees Parlement om de Nederlandse regering tot de orde te roepen voor een website waarmee zij niets te maken heeft en waarvoor zij geen verantwoordelijkheid draagt, aldus Van Baalen over zijn tegenstem.

Het komt niet vaak voor dat het parlement in een resolutie één EU-lidstaat in het vizier neemt. Rutte hoeft zich overigens niets aan te trekken van de oproep. De premier weigert te reageren op de PVV-website, omdat die een initiatief is van een politieke partij en niet van de overheid. Tijdens een speciaal debat dinsdagmiddag in Straatsburg werd al felle kritiek geuit op het stilzwijgen van de Nederlandse regering. Zij vinden dat Den Haag een standpunt moet innemen, ook omdat de PVV gedoogpartner is.

Haken en ogen
Behalve de twee VVD-Europarlementariërs stemden ook de vier PVV'ers en SP-Europarlementariër Dennis de Jong tegen. Volgens De Jong zou de resolutie eenzijdig zijn. Aan de toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zitten wel degelijk haken en ogen, stelt hij. 'De resolutie benoemt deze problemen niet en biedt ook geen oplossingen, terwijl er juist op Europees niveau moet worden samengewerkt om deze problemen het hoofd te bieden', aldus De Jong.

Bas Belder (SGP) onthield zich van stemming. Hij vindt niet dat het EP op de stoel van de rechter mag gaan zitten. Hij zegt wel moeite te hebben met het meldpunt. Onderscheid maken naar nationaliteit of etnische achtergrond is niet goed, vindt Belder.

Meer over