Rust roest: studie bewijst dat bewegen hersenen fit houdt

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER STERRE LINDHOUT

AMSTERDAM - Ouderen die veel bewegen, zijn mentaal ook fitter. Dat komt doordat zenuwbundels in hun hersenen beter op peil blijven, ontdekten neurologen van het UMC St Radboud in Nijmegen in een onderzoek onder 450 ouderen die een beroerte hebben gehad. De resultaten van de studie staan vandaag in het medische tijdschrift NeuroloyR.

Artsen vermoedden al langer een positief verband tussen beweging en denkvermogen, maar hoe dat kwam, wist men niet. Nu wel: de onderzoekers vonden bij fysiek actieve ouderen minder beschadiging in de hersenzenuwen, de 'witte stof'. Die bestaat uit bundels van miljoenen vezels die de hersengebieden met elkaar verbinden.

'Simpel gezegd is het de telefoonbedrading van ons brein', zegt neuroloog Frank Erik de Leeuw. 'Als die beschadigd is, ontstaan allerlei stoornissen, in het denken, maar ook in het lopen en praten.' Ook toonde het onderzoek aan dat beweging een positieve invloed heeft op het voorste deel van de hersenen, de frontale kwab, die onder meer verantwoordelijk is voor keuzes maken en handelen.

'Een belangrijke uitkomst uit dit onderzoek is dat de achteruitgang van de hersenen dus mogelijk beïnvloed kan worden door bewegen', zegt De Leeuw.

Het verband tussen beweging en de kwaliteit van de hersenzenuwen is gemeten met een internationaal erkende methode. De ouderen kregen punten per type activiteit. Op grond daarvan werden ze in vier groepen verdeeld. De eerste groep bewoog per dag een uur, de laatste twee tot drie uur.

'Met beweging bedoel ik geen topsport', zegt De Leeuw. 'Gewoon tuinieren, of een stukje fietsen is al genoeg om de hersenzenuwen in een goede conditie te houden.'

De groep patiënten is tussen de 50 en de 85 jaar en wordt al sinds 2006 gevolgd. Hun brein wordt geregeld gescand met een nieuw type MRI-scan, de Diffusie-tensor Imaging (DTI). Daarnaast vulden ze vragenlijsten in over hun opleiding, sociale positie, ziektegeschiedenis en bewegingspatroon.

Uit eerder onderzoek was al bekend dat de zenuwen van oudere mensen die traag gaan denken, praten of lopen vaak zijn aangetast. Maar met een gewone MRI-scan konden artsen alleen enkele vlekjes op de zenuwbundels zien. Met de DTI konden de Nijmeegse neurologen ook aantastingen zien in gebieden van de hersenen die op een gewone MRI-scan onbeschadigd leken.

undefined

Meer over