Russische premier overleeft confrontatie met parlement

De Russische regering heeft dit weekeinde een motie van wantrouwen overleefd. De stemming in het parlement is een flinke opsteker voor premier Tsjernomyrdin, die de afgevaardigden had uitgedaagd over het lot van zijn kabinet te stemmen....

Van onze correspondent

Bert Lanting

MOSKOU

Als de motie van wantrouwen voor de tweede keer was aangenomen, had Jeltsin het parlement vrijwel zeker ontbonden en vervroegde verkiezingen hebben uitgeschreven. Dat onaantrekkelijke vooruitzicht zal sommige afgevaardigden van gedachten hebben doen veranderen. Maar de doorslag gaf het ontslag van minister Jerin van Binnenlandse Zaken en de chef van de geheime dienst FSB, Stepasjin, aan de vooravond van de stemming.

De Doema had ook het hoofd geëist van minister van Defensie Gratsjov vanwege de bloedige gijzelingsactie in Boedjonnovsk. Maar Gratsjov - ooit door Jeltsin geprezen als 'de beste minister van Defensie die Rusland ooit heeft gehad' - mocht aanblijven. Kennelijk zag de Doema daarin geen aanleiding om het op een confrontatie met het Kremlin te laten aankomen.

Premier Tsjernomyrdin had de Doema voor het blok gezet door zelf de vertrouwenskwestie te stellen. Daarmee wilde hij een snelle oplossing van de politieke crisis forceren. Die gok bleek zaterdag gelukt.

Na afloop van de stemming zei Tsjernomyrdin dat er 'een streep was gezet onder het conflict tussen het parlement en de regering'. Maar de conservatieve oppositie ziet dat anders.

Conservatieve politici wezen erop dat slechts 117 afgevaardigden de regering hadden gesteund, terwijl 193 parlementariërs voor de motie van wantrouwen hadden gestemd. Het gros van hen is, zo bleek tijdens het debat in de Doema, vooral boos over het economische beleid van de regering.

'De crisis is in feite helemaal niet opgelost. Alle oude problemen blijven bestaan', zo zei de leider van de behoudende Agrarische Partij, Michaïl Lapsjin.

Tsjernomyrdin verscheen gisteren blakend van zelfvertrouwen op een conferentie met buitenlandse investeerders. De premier liet weten dat hij vastbesloten is zijn economische beleid voort te zetten, ondanks de kritiek vanuit het parlement. Hij wees erop dat de inflatie dankzij het strakke monetaire beleid sterk is teruggedrongen. In juni bedroeg de inflatie 6,7 procent op maandbasis, het laagste cijfer van dit jaar.

Tsjernomyrdin verwees ook naar de opleving van de roebel, die de afgelopen maanden 11 procent aan waarde gewonnen heeft tegenover de Amerikaanse dollar.

De premier beloofde alles te doen om een politieke oplossing te vinden voor het conflict in Tsjetsjenië. Hij zei dat hij zelf aan de onderhandelingen zal meedoen, als er schot in de besprekingen zit.

Het lijkt er echter op dat de onderhandelingen, die in Grozny gehouden worden onder toezicht van een delegatie van de OVSE (de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), heel moeizaam verlopen. De Russische en Tsjetsjeense onderhandelaars gingen gisteren in een sombere stemming uiteen.

Daags ervoor hadden de Tsjetsjenen nog beloofd enkele pantserwagens en tanks te ontmantelen als blijk van goede wil, maar de aangekondigde vernietiging van het militaire materieel ging niet door.

De onderhandelingen lijken momenteel vast te zitten op de eis van Moskou dat de Tsjetsjeense president Doedajev het veld ruimt in ruil voor het aftreden van de pro-Russische Tsjetsjeense interim-regering. Die moet dan plaatsmaken voor een coalitiekabinet van Moskou-gezinde Tsjetsjenen en vertegenwoordigers van het Doedajev-bewind. De Russische delegatie heeft gisteren een antwoord geëist van Doedajev op dit voorstel, de zogenoemde 'nuloptie'.

Meer over