Ruslands geheime wapen: patriottische meisjes

De leerlingen van internaat nummer 9 in Moskou, Ruslands eerste cadettenschool voor meisjes, leren wat discipline en liefde voor het vaderland is....

De geheime dienst FSB houdt de school nauwgezet in de gaten,net als het ministerie van Binnenlandse Zaken en debelastingdienst. De directrice van de school is al een paar keergebeld door het bureau van de president. Deze staatsdienstenhopen allemaal enkele van deze meisjes te kunnen werven als zehun opleiding hebben voltooid. Patriottisme en gehoorzaamheidzijn waardevolle eigenschappen in het Rusland van presidentPoetin.

Moskou had al elf cadetteninternaten voor jongens. Dezeeerste militaire opleiding voor meisjes is geopend in september2004, in een oud internaat voor kinderen uit arme families.Twintig van de beste leerlingen zijn uit die tijd overgebleven,de rest is elders geplaatst. Op dit moment is er op decadettenschool ruimte voor 140 leerlingen tussen de 11 en 14jaar. Maar de directie hoopt meisjes binnenkort tot hunachttiende te kunnen voorbereiden op een carrière als dokter,soldaat of psychologe.

Het cadetteninternaat is populair, per plek zijn er zevenaanmeldingen. Alleen de allerslimste en allergezondste meisjeskomen door de strenge selectie heen. 'Ze krijgen hier gratis eengoede opleiding en kunnen vaak doorstromen naar hoger onderwijs',vertelt de directrice Viktoria Silenskaja. 'Kinderen vanmilitairen krijgen voorrang. Een paar meisjes hebben hun vaderverloren in Tsjetsjenië.

Er zijn ook meisjes bij uit gegoede families, maar geenkinderen van de elite. Rijke zakenmensen en politici hebbengenoeg geld om hun kinderen naar elitaire kostscholen te sturen.'

De meisjes wonen op het internaat van maandagochtend 8 uurtot zaterdagmiddag 12 uur. Hun dagindeling is streng. Opstaan omzeven uur, wassen, ontbijten, daarna direct Russische les,gevolgd door zwemles, wiskunde en naailes. 's Middags is er tijdvoor andere vakken: sport, dansen, twee vreemde talen, eerstehulp in extreme situaties, huishouden, etiquette, computerles enomgangsvormen. Op dinsdag en donderdag is het 'mannendag'. Samenmet de jongens van het tegenover gelegen cadetteninternaat nummer7 krijgen de meisjes dan les in theater, choreografie en dans.Drie keer per jaar is er een bal. De mooie jurken zijn een cadeauvan het gemeentebestuur. Dat hoopt waarschijnlijk ook in detoekomst vacatures te kunnen vullen.

Meer over