Rusland legt koers roebel aan banden

Rusland heeft gisteren een bandbreedte ingesteld voor de wisselkoers van de roebel tegenover de dollar. De roebel mag tegenover de dollar op en neer gaan tussen de 4300 en 4900 roebel....

Van onze correspondent

Bert Lanting

MOSKOU

De afgelopen maand heeft de Russische munt zich echter flink hersteld en is de roebel tegenover de dollar met 11 procent gestegen. Dat was het sein voor de regering en de Centrale Bank om te proberen de koers te stabiliseren.

De maatregel verplicht de Centrale Bank van Rusland in te grijpen als de koers van de dollar onder of boven de gestelde limieten dreigt uit te komen. De Amerikaanse dollar stond gisteren op 4559 roebel op de Moskouse valutabeurs.

Minister van Financiën Panskov zei dat de maatregel in overleg met het IMF was genomen. Panskov zei te zullen aftreden als het de regering niet lukt de roebel binnen de gestelde grenzen te houden.

De Russische regering speelde al geruime tijd met het idee de koers van de roebel te fixeren of in ieder geval te laten zweven binnen bepaalde grenzen. Sinds 'Zwarte Dinsdag' vorig jaar oktober, toen de de roebel ineenstortte, had de Russische regering al enkele maatregelen ingevoerd om al te grote fluctuaties te voorkomen. Eén daarvan is dat de handel gestaakt moet worden als de fluctuatie op een dag meer dan 10 procent bedraagt.

Westerse deskundigen reageerden verdeeld op het nieuws. M. van den Belt van de ING-Bank in Moskou, noemde de maatregel een 'stap in de richting van financiële stabiliteit'. 'Het maakt alles voorspelbaarder voor de industrie, de handel en de consument', zo zei hij.

Maar een andere westerse financiële expert zei te betwijfelen of de Russische Centrale Bank de koers van de roebel overeind zal kunnen houden. Hij zei te verwachten dat de inflatie - en daarmee de koers van de dollar - de komende maanden sterk zal oplopen. 'Met dit besluit zet de regering het licht op groen voor speculatie tegen de roebel', waarschuwde hij.

Voormalig vice-premier Gajdar, de grondlegger van de economische hervormingen in Rusland, verwelkomde de beslissing, al vond hij dat de maatregel wel te laat komt. Volgens hem zijn de regering en de Centrale Bank heel goed in staat de koers van de roebel binnen de gestelde grenzen te houden. Naar zijn smaak had de bandbreedte zelfs iets minder ruim mogen zijn. Volgens Gajdar zou de maatregel bovendien tot begin volgend jaar moeten gelden.

Algemeen wordt verwacht dat de koers van de dollar in de nazomer omhoog zal gaan. Maar volgens financiële experts heeft de Centrale Bank voldoende valutareserves aangelegd om de roebel met succes te verdedigen tot begin oktober. Volgens Panskov bedraagt de valutareserve van de Centrale Bank nu zo'n twaalf miljard dollar.

De exportsector reageerde teleurgesteld op het bericht dat de regering besloten heeft de dollar in te tomen. Sommige bedrijven zijn bang dat Rusland zich door de hoge roebelkoers - zelf verwachtten zij dat de dollar dit najaar tot 5500 zou stijgen - uit de markt zal prijzen.

Of de Russische autoriteiten in staat zullen zijn de koers van de roebel te stabiliseren hangt voor een groot deel af van de discipline die de regering aan de dag legt bij haar uitgaven. De voorlopige begroting voor 1996 die minister Panskov gisteren presenteerde, voorziet in een begrotingstekort van 4 procent tegen 5,6 procent in de begroting van dit jaar. De inflatie, nu nog bijna 7 procent per maand, moet volgend jaar gedaald zijn tot 2 procent per maand.

Meer over