Rusland en NAVO nog niet eens over uitbreiding

De meningsverschillen tussen Rusland en de Verenigde Staten over de uitbreiding van de NAVO zijn kleiner geworden, maar niet opgelost....

Reuter

MOSKOU

'We hebben nog het nodige werk te doen', constateerde Albright na afloop. 'De besprekingen waren succesvol en worden voortgezet', zei Primakov. Dat zal volgende week gebeuren in Luxemburg, waar Primakov zal onderhandelen met NAVO-secretaris-generaal Solana.

Primakov en Albright praatten in Moskou over het Russische verzet tegen het plan een aantal voormalige Warschaupactlanden op te nemen in het westerse bondgenootschap. Tijdens het onderhoud voerde Albright een telefoongesprek van veertig minuten met de Russische president Jeltsin. Die wil zeggenschap over beslissingen van de NAVO en geen militaire infrastructuur op het grondgebied van nieuwe lidstaten.

Jeltsin wil op 27 mei in Parijs een akkoord met de NAVO ondertekenen. Maar Albright zei in Moskou dat de NAVO geen verdere concessies kan doen. Ze heeft eerder gezegd dat de Oost-Europese kandidaten op de NAVO-top van begin juli ook worden uitgenodigd als er geen akkoord met de Russen is bereikt.

Meer over