Ruim tienduizend mensen bij plechtigheid

Bij de organisatie en uitvoering van de uitvaart van prinses Juliana zijn vandaag in Delft meer dan tienduizend mensen Poortweg betrokken....

Zesduizend militairen posteren zich als erehaag langs de route, Schiekanaal die 13,2 kilometer lang Noord-einde is. De gemeente Oude Delft Delft verwacht veertigduizend belangstellenden; OudeKerk evenveel als bij de uitvaart van prins Claus Nieuwstraat in 2002. De laatste dagen hebben ongeveer Raadhuis vijftigduizend mensen een laatste groet gebracht aan de voormalige vorstin, toen Station zij lag Delft opgebaard in het Haagse paleis Noordeinde. Koningin Beatrix heeft maandag de kerk gepecteerd.

In de stoet worden kransen meegevoerd van familieleden van prinses Juliana, waaronder kransen van haar kleinkinderen. Ook worden bloemstukken meegenomen van onder meer het Rode Kruis, de ministerraad, de Raad van State en de Hoge Raad.

In de uitvaartdienst, die om half een begint, is veel plaats gemaakt voor muziek. Het klassieke deel bevat werken van Erik Satie, Antonin Dvorak, Edvard Grieg en Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die werken worden uitgevoerd door het Residentie Bach Orkest en het Residentie Bach Koor. De Resurrection Sindie ook al eens optraden als achtergrondkoor van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey, zingen a capella het Surinaamse Onze Vader, het Wi Tata. Tot de moderne werken behoort een bewerkte versie van Angel of Hope van Erik Berglund, een Noors-Amerikaanse evangelische componist en healer.

Het residentiekoor zal bekende kerkelijke liederen uitvoeren als A Toi la gloire, Wat de Toekomst brengen moge en Heer, ontferm u over haar. Het muzikale programma .Lange Voorhout kent ook een niet verder gespecificeerd stuk 'solozang met orkest', Kneuterdijk waarschijnlijk een bijdrage van Juliana's jongste dochter prinses Christina.

Het slotlied parlement is couplet vijftien van het Wilhelmus, waarin gehoorzaamheid wordt beloofd aan 'God den Heere'; 'der Hoogsten CS Majesteit'. Organist is Bas de Vroome. Dirigent is Jos Vermunt.

Voorganger tijdens de dienst is de remonstrantse predikante W. Defensie Hudig-Semeijns de Vries van Doesburgh, die jarenlang gesprekspartner was van de prinses op theologisch en spiritueel gebied. De keuze voor deze predikante heeft ophef veroorzaakt in de hervormde kerk. Traditoneel worden de uitvaarten namelijk voorgegaan door een hervormde geestelijke.

Tijdens de dienst wordt onder meer voorgelezen uit het evangelie van Johannes. Daarin roept een stervende nabestaanden op niet te treuren over het heengaan: 'Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.'

De eigenlijke bijzetting van prinses Juliana zal sneller verlopen dan die van prins Claus in oktober 2002. Het hof wil voorkomen dat de koninklijke familie weer lang staat te wachten voordat ze de grafkelder kan betreden.

De kist zal eerst in het voorportaal van de grafkelder blijven staan. Later volgt de definitieve plaatsing.

Meer over