Ruim helft Nederlanders vindt zichzelf religieus

Meer dan de helft van de inwoners van Nederland beschouwt zichzelf als een religieus persoon. Ruim een kwart voelt zich ongebonden spiritueel, ofwel religieus zonder lid te zijn van een kerkgenootschap....

Volgens Motivaction is er sprake in Nederland van religieuze transformatie. De behoefte aan buiten zintuiglijke ervaringen is zichtbaar bij een groot deel van de bevolking, maar velen zoeken hun heil buiten de geïnstitutionaliseerde religies. Religie biedt ook geen duidelijke maatschappelijke identiteit meer, zoals vroeger. Er is sprake van een ‘privatisering van de zingeving’, aldus Motivaction.

De niet-gelovige helft van Nederland valt volgens het onderzoeksbureau ook in twee groepen uiteen. Ruim een kwart van de bevolking is in meer of mindere mate humanistisch geïnspireerd. Deze humanisten zijn vaak actieve en verantwoordelijke burgers. De niet-gelovigen zonder humanistische oriëntatie neigen volgens Motivaction tot nihilisme. Voor alle niet-gelovigen geldt dat ze materialistischer en individualistischer zijn ingesteld dan de religieuzen. Ook zijn ze meer gericht op eigen plezier.

Gevraagd naar de zin van het leven, antwoordt de helft van de ondervraagden: familie en vrienden, warmte en aandacht voor anderen. Ruim eenderde laat zich inspireren door het geloof in God of Allah of in spiritualiteit. Zeventien procent noemt geluk en plezier als bron van zingeving.

Het onderzoek van Motivaction is gepubliceerd in een vandaag verschenen verkenning van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De verkenning onderzoekt veranderingen op het gebied van religie en samenleving.

Meer over