nieuws

Ruim 400 euro gasprijscompensatie voor huishoudens

Het kabinet trekt 3,2 miljard euro uit om Nederlandse gezinnen en mkb’ers te compenseren voor de hoge gasprijzen. Per particulier huishouden is dat gemiddeld ruim 400 euro. Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (VVD, Klimaat en Energie) heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Een gasmeter in een woning. Beeld ANP
Een gasmeter in een woning.Beeld ANP

De energiebelasting op de gasrekening gaat met gemiddeld 230 euro omlaag. Ook de energiebelasting op elektriciteit daalt. Beide belastingen zijn gekoppeld aan het verbruik: wie meer gas en stroom verbruikt, betaalt ook meer belasting. Huishoudens met een hoog verbruik zullen dus het meest van de belastingverlaging profiteren. Zij hebben ook het meeste last van de hoge gasprijzen. Yesilgöz hoopt dat de fiscale maatregel per 1 januari kan ingaan.

Onderdeel van het compensatiepakket voor particulieren zijn vouchers voor snelle isolatiemaatregelen. Nederlanders die bijvoorbeeld tochtstrips willen kopen om hun energieverbruik terug te dringen, kunnen een tegoedbon aanvragen bij hun gemeente. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor deze tegoedbonnen voor ‘kwetsbare’ huishoudens. Het totale compensatiepakket voor huishoudens kost 2,7 miljard euro.

Daarnaast geeft het kabinet ook het midden- en kleinbedrijf 500 miljoen euro compensatie. Onder anderen glastuinders komen daarvoor waarschijnlijk in aanmerking. Zij hebben over het algemeen zeer hoge energiekosten.

Explosieve stijging

Met dit steunpakket komt het kabinet tegemoet aan een breed gedeelde wens van de Tweede Kamer. Kamerleden toonden zich de afgelopen weken zeer bezorgd over de explosie van de aardgasprijzen. Huishoudens zouden daardoor gemiddeld 900 euro per jaar meer kwijt zijn aan hun energierekening. Voor mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen en veel verstoken, zou die kostenstijging volgens sommige berekeningen kunnen oplopen tot 1.500 euro. Huishoudens met een laag inkomen kunnen dit niet opbrengen, concludeert de Tweede Kamer. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat 550 duizend huishoudens (7 procent van het totaal) nu al moeite hebben om de energieleverancier te betalen.

De gasprijzen hebben vooral sinds september een hoge vlucht genomen. Sinds april is de prijs van ruw aardgas verviervoudigd. De gasprijs is de afgelopen week weliswaar flink gedaald, maar hij is nog altijd een veelvoud van de prijs aan het begin van dit jaar. Hoe de prijs zich de komende maanden zal ontwikkelen, kan niemand voorspellen. Het kabinet wil daarom het zekere voor het onzekere nemen en alvast compensatie regelen om betalingsproblemen bij huishoudens en ondernemers voor te zijn.

Generieke verlaging

De compensatie is vormgegeven als een generieke maatregel. Het kabinet maakt geen onderscheid naar inkomen. Een grootverdiener die veel gas verbruikt voor de verwarming van zijn monumentale villa krijgt evenveel compensatie als een bijstandsmoeder in een slecht geïsoleerde sociale huurwoning, indien beiden hetzelfde gasverbruik hebben. Terwijl iemand die op eigen kosten al veel geïnvesteerd heeft in de verduurzaming van zijn huis, relatief weinig krijgt. In feite beloont het kabinet nu particulieren die geen isolatiemaatregelen hebben genomen, ook als ze die wel konden betalen.

Een ander punt is dat een groot deel van de huishoudens (ongeveer een op de drie) eigenlijk geen compensatie nodig heeft, omdat ze niets merken van de gestegen gasprijzen. Dit zijn huishoudens die een meerjarencontract hebben afgesloten met hun energieleverancier, waarbij de energietarieven voor minstens drie jaar vast liggen. Zij betalen dus een vaste gasprijs en krijgen alleen te maken met een prijsstijging of -daling als hun contract afloopt.

Meer over