Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal

De genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal heeft een nettoverlies geleden in de eerste helft van dit jaar van 1,59 miljard euro, veroorzaakt door forse afschrijvingen van het vastgoedonderdeel Property Finance in verband met de nationalisatie. Dat maakt de staatsbank donderdag bekend.

null Beeld ANP XTRA
Beeld ANP XTRA

De kernactiviteiten, exclusief de vastgoedtak, leverden een nettowinst op in het afgelopen halfjaar van 204 miljoen euro, tegen 258 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Met de verzekeringstak werd een verlies geleden van 53 miljoen euro. Dat werd veroorzaakt door eenmalige afschrijvingskosten.
Bij Property Finance, dat wordt afgesplitst en overgedragen aan een aparte vastgoedbeheerorganisatie, bedroeg het nettoverlies in de eerste 6 maanden van het jaar 1,8 miljard euro. Maar in het tweede kwartaal hield het concern onder de streep een winst over van van 3 miljoen euro.

'In de loop van het tweede kwartaal kwam SNS Reaal in rustiger vaarwater. De meeste nationalisatiemaatregelen zijn uitgevoerd. We boeken vooruitgang met de voorbereidingen voor de overdracht van Property Finance aan een afzonderlijke vastgoedbeheerorganisatie en zijn begonnen met de financiële ontvlechting van de holding, de bank en de verzekeraar', zegt SNS-topman Gerard van Olphen in een toelichting.

'We zijn in toenemende mate in staat ons te richten op onze kernactiviteiten en klanten en zijn op schema bij het opstellen van een herstructureringsplan voor SNS Reaal', vervolgt hij. Dat plan wordt volgens Van Olphen uiterlijk 22 augustus ingediend bij de Europese Commissie.

De solvabiliteit, de maatstaf die aangeeft in hoeverre een bedrijf aan de toekomstige financiële verplichtingen kan voldoen, daalde in het afgelopen halfjaar van 176 procent tot 172 procent. Dat is onder de eigen streefwaarde van 175 procent. SNS verwacht dat daar nog eens 30 procentpunten van afgaat, als gevolg van de verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk door kredietbeoordelaar Fitch vorige maand. Daardoor mogen verzekeraars Franse staatsobligaties volgens de regels niet meer meenemen in de renteberekeningen. 'Momenteel vindt overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) plaats over het effect van de downgrade van Frankrijk op de solvabiliteitsratio's', aldus de bank.

SNS Reaal herhaalde de verwachting dat er in heel 2013 een nettoverlies gerapporteerd gaat worden.

Meer over