RTL Nieuws en RTL Sport werken met redactiestatuut

De redacties van RTL Nieuws en RTL Sport hebben sinds maandag een redactiestatuut dat de journalistieke onafhankelijkheid van beide redacties waarborgt....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van het statuut, is erg te spreken over de afspraken die zijn gemaakt. Volgens de NVJ zijn in Hilversum alleen de statuten van VPRO en IKON zo goed geregeld.

De beide informatieve RTL-programma's baseren zich op het uitgangspunt van RTL, dat 'intellectuele en morele gevoeligheden van het publiek worden gerespecteerd'; daarnaast zijn programma's die 'haatgevoelens oproepen ten aanzien van ras, sekse, opinie, religie en nationaliteit', verboden.

Verder is vastgelegd dat de directie van RTL de redacties niet lastig zal vallen met berichtgeving ten faveure van adverteerders of sponsors. De redacties hebben voortaan inspraak bij benoemingen en medezeggenschap in het programmabeleid. Daarnaast is er een geschillenregeling van toepassing.

Ook Veronica, waar al geruime tijd wordt gewerkt met een statuut, zal zich op korte termijn voegen naar het redactiestatuut dat nu voor beide RTL-programma's is afgesproken. De directie van RTL/Veronica de Holland media Groep - zoals het bedrijf officieel heet - streeft op termijn naar één afspraak voor alle redacties.

Bij het NOS Journaal is er nog geen redactiestatuut, hoewel er twee jaar geleden, vóór de opsplitsing van de NOS, al een opzet lag. Bij NOVA (NPS) is de redactie al ver gevorderd.

Meer over