Royal haalt als eerste uit, Sarkozy slaat terug

Hij: ‘Mevrouw, kalmeert u zich!’ Zij: ‘Nee, dat doe ik niet.’ Hij, belerend: ‘Als president van de Republiek moet u kalm zijn.’ Zij, boos: ‘Niet als het om sociaal onrecht gaat.’ Hij, neerbuigend: ‘Mevrouw is haar beheersing kwijt.’ Zij, ijzig: ‘Nee, ik ben mijn beheersing niet kwijt, ik ben boos.’...

Zo fel ging het er aan toe tijdens het debat tussen Ségolène Royal en Nicolas Sarkozy, de twee overgebleven kandidaten voor het Franse presidentschap. Ruim twee uur lang bestreden zij elkaar op volle kracht ten overstaan van ruim twintig miljoen kijkers.

Royal, de eerste vrouw in de geschiedenis van de Vijfde Republiek die aan het slotdebat deelnam, nam haar rechtse tegenstander als eerste onder vuur, omdat hij ‘zero tolerance’ op veiligheidsgebied had gepredikt, terwijl de onveiligheid onder zijn ministerschap volgens haar was toegenomen. Herhaaldelijk viel zij Sarkozy aan, omdat hij zijn ideeën niet al eerder in praktijk had gebracht. ‘Gedurende vijf jaar heeft u alle macht gehad. U bent niet geloofwaardig’, wierp zij hem voor de voeten.

Sarkozy probeerde die aanvallen aanvankelijk te pareren door een afstandelijke, presidentiële houding aan te nemen, maar zijn temperament nam het al snel over. ‘U zegt dat tegen mij, dat ik niet geloofwaardig ben?’, zei hij vol verontwaardiging. Waarna hij terugsloeg met aanvallen op economisch gebied die de geloofwaardigheid van Royal moesten ondermijnen. ‘U heeft in uw programma op geen enkele manier aangegeven, hoe u wilt gaan bezuinigen.’

Royal liet zich niet tot een cijfergevecht verleiden, maar koos voor het verdedigen van principes: ‘Ik wil dat er in dit land een cultuur van sociale dialoog en compromissen ontstaat, zoals dat in Noord-Europese landen het geval is.’ Zij beleed haar geloof in de 35-urige werkweek. Sarkozy hield het erop dat die socialistische wetgeving een ‘monumentale fout’ was, die ‘in geen enkel ander land wordt toegepast’.

Een duidelijke winnaar leverde het debat niet op. Over de impact verschillen de meningen. De socialisten die in de peilingen op een achterstand van 4 tot 7 procent staan, menen dat het ‘beslissend’ is over het presidentschap. Het rechtse kamp zwakt het belang juist af.

Meer over