Rotterdamse aanpak probleemgezinnen redelijk succesvol

Het Rotterdamse project VIG, dat probleemgezinnen met drang en dwang aanpakt, is succesvol. Volgens het gemeentelijk Programmabureau Veilig zou het project in heel Rotterdam en mogelijk zelfs landelijk moeten worden ingevoerd....

VIG is gericht op gezinnen die kampen met een groot scala aan problemen en die door de gewone hulpverlening niet worden bereikt. De ouders zijn vaak niet in staat hun rol als opvoeder op een goede manier te vervullen. Volgens het Programmabureau Veilig (PbV) nemen de ouders weinig of geen verantwoordelijkheid voor wat hun kinderen buiten de deur doen.

De problemen variëren van werkloosheid, zowel bij de ouders als bij de kinderen, overlast en criminaliteit en nauwelijks integratie. De oudste kinderen zijn vaak al bekend bij de politie. ‘Het risico is groot dat ook jongere broertjes en zusjes dezelfde weg op gaan’, aldus het PbV.

In de meeste gevallen gaat het om allochtone gezinnen, in het Oude Noorden specifiek om mensen van Marokkaanse afkomst. Volgens de methode van VIG krijgen de ouders een gezinscoach toegewezen die hen helpt hun leven weer op de rails te krijgen. Als de ouders weigeren, kunnen ze worden gekort op hun uitkering.

De proef in het Oude Noorden is in 2004 begonnen en loopt tot eind van het jaar. Tot nu toe hebben 32 gezinnen er aan meegedaan, waarvan tien met succes zijn geholpen. Het PbV wil tot eind 2006 zeker negentig gezinnen met VIG helpen. ‘Het is een zeer arbeidsintensieve methode die veel impact heeft op een gezin. Maar het helpt. Daarom willen we het zeker uitbreiden naar alle Rotterdamse wijken’, aldus een woordvoerder van het programmabureau donderdag.

Bij de tien gezinnen die het project positief hebben afgesloten, konden afspraken worden gemaakt over schuldsanering en studiefinanciering, werd vervuiling in huis aangepakt en ging de moeder op Nederlandse les. Sommige mensen gingen actief solliciteren, anderen weer terug naar school.

Meer over