Rotterdams politiehandvest verovert Europa

Het Rotterdams Handvest, een leidraad voor een politiekorps dat zich wil niet wil bezondigen aan discriminatie, maakt school in Europa....

De politie in Hamburg verwerkt het concept in haar nieuwe beleidsplan; een voorbeeld dat bij The Thames Valley Police in het Engelse Reading navolging krijgt.

De verspreiding van het nobele gedachtegoed zal vanaf vandaag nog sneller kunnen, want de Stichting Rotterdams Handvest: politie in dienst van de multi-etnische samenleving gaat op Internet. Staatssecretaris G. de Vries van Binnenlandse Zaken zal de website van de stichting in gebruik nemen. Daarnaast is het handvest beschikbaar in negen talen.

Hoewel de wetgeving in de meeste Europese landen voldoende garanties biedt voor een onpartijdig optredende politie, doen zich geregeld incidenten voor die de politie in een kwaad daglicht stellen. Onlangs bleek uit een onderzoek naar de gewelddadige dood van de Engelse zwarte teenager Stephen Lawrence dat de betrokken agenten niet vrij van racisme waren toen ze het slachtoffer hardhandig aanpakten.

'Als de openbare orde in gevaar is, staat de aanwezigheid van minderheden vaak al gelijk aan strafbaarheid. Wat dan begint met de aanhouding van enkele buitenlanders, eindigt met rassenrellen. Kijk maar naar Brussel en de voorsteden van Parijs', zegt C. Triesscheijn, directeur van Radar, het Rotterdamse Anti Discriminatie Bureau, dat in de stichting nauw samenwerkt met de gemeente en het politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Maar ook hier gaat de politie, internationaal voorgesteld als verregaand tolerant jegens minderheden, zeker niet altijd vrijuit. 'Ten tijde van operatie Victor, de grote actie van de politie tegen de drugsoverlast in Rotterdam, zijn ook Marokkanen opgepakt die op hun profiel waren gescand in plaats van op hun gedrag. Als dat drie keer in twee dagen gebeurt, kun je niet meer spreken van bedrijfsongelukken', vindt M. Visser, de inspecteur van de Rotterdamse politie die bij de stichting is gedetacheerd.

Volgens Visser is het voor de politie eerder noodzaak dan luxe zich te richten naar de eisen die een multi-etnische samenleving stelt. 'Ik kom zelf uit het Oude Noorden, een wijk in Rotterdam. Elke morgen zag ik daar een groenteman zijn kratten met boerenkool en sperziebonen uitstallen. In de loop der jaren kwamen er Italianen, Surinamers, Turken en Marokkanen in de buurt. Als die groenteman was doorgegaan met alleen maar boerenkool en sperziebonen te verkopen, had hij het nooit gered. Daarom ging hij ook kousenband, olijven en aubergines verkopen. De politie dient zich op dezelfde wijze op te stellen als die groenteman.'

Visser vindt dat de politie moet leren de sterk in omvang groeiende groepen allochtonen beter te bedienen. 'En niet alleen vanwege de professionalisering en legitimatie. Er zit ook eigenbelang bij. In de toekomst zullen wij vooral in de grote steden de nieuwe generaties agenten niet meer alleen kunnen recruteren uit die 50 procent blondharige en blauwogige jongens.'

Een aantal korpsen maakt er werk van om meer allochtonen aan te nemen. Bij de politie Rotterdam-Rijnmond heeft dat ertoe geleid dat al 11 procent van de medewerkers allochtoon is. 'In het handvest proberen we aan te geven dat hierin dé sleutel tot veranderingen ligt. Buiten Nederland is een allochtone politieman nog steeds een witte raaf. Laatst hadden we hier een afvaardiging van de London Metropolitan Police op bezoek. Het bleek dat zij maar een paar procent allochtonen in dienst hebben. Terwijl Londen toch als het toonbeeld van een multi-culturele stad te boek staat', vertelt Radar-directeur Triesscheijn.

Triesscheijn stipt aan dat voor sommige korpsen over de grens het handvest als breekijzer dient. 'In Duitsland is de discussie om meer buitenlanders als agent op te leiden totaal gepolitiseerd. De korpsleiding in Hamburg gebruikt onze Europese standaard om veranderingen af te dwingen.'

Meer over