Rotterdam tikkeltje veiliger

Rotterdam is in 2001 een fractie veiliger geworden ten opzichte van 2000 en het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het nieuwe 'indexcijfer veiligheid' dat donderdag door gemeente bekend is gemaakt....

De Rotterdamse burgemeester Opstelten beloofde meer initiatieven op de korte termijn. De zogenoemde 'topzevenhonderd' van mensen die voortdurend relatief kleine delicten plegen en daarmee het rechtssysteem verstoppen, zal effectiever worden aangepakt.

Ook komt er een door politie en justitie op te stellen 'hufterlijst'. 'Notoire geweldplegers kunnen rekenen op een aanpak op maat, ook onder dwang', aldus de burgemeester.

Het collegebestuur toonde bij de presentatie geen aarzelingen over de waarde van de nieuwe methode. 'Een uniek instrument', zei Opstelten. Hij zei uit het resultaat af te leiden dat het met de stad voorzichtig de goede richting uit gaat. 'Onze nieuwe, integrale aanpak werkt', aldus Opstelten.

De nieuwe wethouder veiligheid Rabella de Faria van Leefbaar Rotterdam gaf een voorbeeld van de integrale aanpak. Zij schetste wat op de beruchte Strevelsweg in deelgemeente Feijenoord door haar voorgangers gedaan is om de criminaliteit terug te dringen en het veiligheidsgevoel te verbeteren: '992 adressen bezocht, 110 illegale verblijfsinrichtingen, twaalf hennepkwekerijen, zes drugdealerspanden en vijf horeca-instellingen gesloten en 89 uitkeringen stopgezet. Het is nu aan de deelgemeente om die behaalde resultaten vast te houden', aldus de wethouder voor veiligheid.

Uit het index-cijfer veiligheid komt verder naar voren dat de wijk Cool, bij het Dijkzigtziekenhuis, vorig jaar net als in 2000 met 0,54 als slechtste uit de bus komt. Kralingse Veer is de rustigste buurt, met een bijna maximale score van 4,69.

In het indexcijfer worden niet alleen allerlei feitelijke gegevens over bijvoorbeeld criminaliteit gewogen, maar ook de subjectieve beleving van burgers. Bijna elfduizend mensen zijn geënquêteerd over wat zij vinden van de leefsituatie in hun buurt.

De veiligheidsindex beleeft dit jaar zijn primeur. De cijfers over voorgaande jaren zijn achteraf gecorrigeerd en samengesteld op basis van andere metingen. Omdat de verschillende metingen en monitoren de laatste jaren over elkaar heen begonnen te buitelen, is vorig jaar besloten tot de invoering van één overkoepelend cijfer, waarin alle andere resultaten worden verdisconteerd.

De scores, tot twee cijfers achter de komma, lijken op het eerste gezicht overdreven nauwkeurig, gezien de vele moeilijk meetbare factoren die zijn meegewogen. Zo gaan veel vragen over de subjectieve beleving van mensen.

In vorige enquêtes bleek bijvoorbeeld 'hondenpoep' zwaar mee te wegen in het eindresultaat. En wat betekent een daling van het aantal aangiftes van straatroof?

Een daling van straatroven? Of zijn mensen na rond de elfduizend straatroven in drie jaar de gang naar het politiebureau zat?

Volgens de samenstellers zijn al deze factoren, mede door de combinatie met een uitgebreide enquête, op een wetenschappelijk verantwoorde manier ondervangen.

Meer over