Rotterdam royaler met kunstgelden

De Rotterdamse Kunststichting wil het beschikbare subsidiebudget voor de periode 2005-2008 met 1,6 miljoen euro verhogen tot bijna 36 miljoen euro....

De RKS roemt de dynamiek die ze in de Rotterdamse cultuursector is tegengekomen, maar spreekt tegelijkertijd teleurstelling uit over de prestaties van enkele 'boegbeelden'. Zo klinken waarschuwende woorden aan instellingen als het Rotterdam Philharmonisch Orkest, Scapino, ro theater en het al langer kwakkelende SKVR.

Al met al is de RKS in zijn adviezen aanmerkelijk positiever over de Rotterdamse gezelschappen dan de Raad van Cultuur in zijn advies van enkele weken geleden.

Zo houdt de Architectuur Biënnale, als het aan de Raad ligt, al na één aflevering op te bestaan. De aanvraag voor ruim 1,1 miljoen euro werd afgewezen.

De RKS daarentegen spreekt van 'een prachtig project' dat 'nadrukkelijk de kans moet krijgen zich verder te ontwikkelen' en continueert de bestaande gemeentelijke subsidie van 220 duizend euro. Maar de positie van de architectuurbiënnale wordt kwetsbaar genoemd; er is geen alternatief plan voor het geval het rijk de negatieve adviezen van de raad overneemt.

Voor Rogie en Company geldt iets soortgelijks. In de race om rijksgelden behoorde de theatergroep tot de grote verliezers, van de kunststichting krijgt zij 224.500 euro toebedeeld. De theatergroep van Piet Rogie maakte de afgelopen jaren een 'goede ontwikkeling' door, vindt de RKS, dat zich er verder op verheugt dat de nadruk in het programma de komende jaren nog verder op dans zal komen te liggen.

Opvallend is verder de kritiek die de RKS uitoefent op enkele gerenommeerde instellingen, waar tot op persoonlijk niveau de problemen worden benoemd. Zo zijn er grote zorgen over de toekomst van het ro theater, waar artistiek leider Guy Cassiers per 2006 vertrekt.

'De leemte die achterblijft, wordt niet ingevuld door aansprekende opvolgers. De artistieke erfenis van Cassiers wordt nu radicaal verlaten door de keuze voor Pieter Kramer als artistiek leider naast Alize Zandwijk. De RKS heeft op dit moment weinig vertrouwen in de geformuleerde visie, omdat de artistieke dragers ontbreken.'

Tegelijkertijd wordt echter de uitvoering van de educatieve taak van het ro theater geroemd. 'Die is helder en op voorbeeldige wijze op het onderwijs gericht.' Mede daarom wil de stichting het leeuwendeel van de gevraagde drie miljoen euro toekennen: 2,3 miljoen.

De artistieke leiding van het Scapino-ballet krijgt eveneens een schot voor de boeg. 'Met name het gebrek aan ontwikkeling in het artistieke idioom van Ed Wubbe baart de RKS zorgen', aldus het rapport. Verder zou Wubbe zich meer moeten bekommeren om zijn dansers en minder om 'dure decors en samenwerking met architecten'. Vergeleken met vier jaar terug moet Scapino 170 duizend euro inleveren.

Het Rotterdam Philharmonisch Orkest diende een 'kwalitatief ondermaatse aanvraag' in, aldus de RKS, maar krijgt toch bijna tweehonderdduizend euro bovenop de huidige subsidie van 5,5 miljoen.

Meer over