Rotenstreich, Laterveer, Hooghiemstra

Een donorcodicil haalt een leven overhoop, de zoon van een klassenmoeder wordt van school gezet, vrij na 11 jaar cel, ethische dilemma's en andere net verschenen titels.

Redactie
null Beeld .
Beeld .

Elsemijn en haar geliefde Binck hebben een dood kind gekregen, Roosje. Als ze vijf jaar samen zijn, besluiten ze dat het tijd wordt te trouwen, en ze hopen nog een kind te krijgen. Maar dan slaat het noodlot weer toe: Binck krijgt een verkeersongeluk, en Elsemijn komt er in het ziekenhuis achter dat hij een donorcodicil bij zich droeg. Elsemijn verzet zich, en krijgt een idee om haar geliefde uit de dood terug te halen, in De stalkster, de derde roman van Mirjam Rotenstreich.

In de roman Lefbek over 'anders zijn', geeft schrijfster en cabaretière Anke Laterveer (1980) het woord aan 'social misfit' Lise, die op school een nieuwe beste vriend heeft: 'Vandaag ben ik met Simon. Simon is heel tof. Hij zit in 3V en op tennis. Hij is lang, een beetje slungelig en hij heeft blond haar. Hij heeft nogal een grote mond. Niet dat hij heel brutaal is, maar gewoon dat zijn mond echt heel groot is.'

undefined

null Beeld .
Beeld .

Drie jaar geleden promoveerde historica Daniela Hooghiemstra (1967) op de biografie van Kees Boeke. Nu heeft ze een roman geschreven, Wat echt is, over de geslaagde klassenmoeder Vanessa Wondergem in Wassenaar wier leven wankelt nadat haar zoon van school af moet: 'Jasper kan details benoemen en onthouden, maar hij heeft moeite om die te plaatsen in het grotere geheel.' Het grotere geheel, denkt Vanessa, dat zoek ik ook.

null Beeld RV
Beeld RV

Oké: Basisboek ethiek & recht in de gezondheidszorg is een wat hermetische titel, maar dat geeft niet: het is vooral bedoeld voor studenten geneeskunde en die zijn wel erger gewend. Maar ook voor de geïnteresseerde leek die meer wil lezen over ethische dilemma's rond kwesties als euthanasie, publieke gezondheidszorg of het verbeteren van de mens is het interessante kost. Elk hoofdstuk is geschreven door een ethicus en een jurist, en de theorie wordt volop afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Opvallende zinnen uit het deze week door de actualiteit enigszins achterhaalde hoofdstuk over orgaandonatie: 'Over de regeling van orgaandonatie en met name welke morele en wettelijke uitgangspunten daarbij gehanteerd moeten worden, is zoals gezegd in het verleden veel gediscussieerd. Deze discussie werd vooral ingegeven door het schrijnende tekort aan donororganen. Onderzoek naar de verschillende donorregistratiesystemen heeft echter uitgewezen dat het systeem als zodanig amper invloed heeft op het aanbod van organen.'

null Beeld nvt
Beeld nvt

Zijn vorige leven is voorbij, bedenkt Viktor als hij na elf jaar gevangenis als vrij man naar buiten stapt. Een vriendelijke cipier biedt hem een sigaret aan. Viktors eerste reactie is een visioen waarin hij de cipier wurgt door met beide duimen diens strottenhoofd dicht te duwen. Dan neemt hij de sigaret aan. Het zou de cipier in verwarring brengen als Viktor zich verontschuldige voor wat er in zijn verbeelding was gebeurd. 'Soms was het beter om te zwijgen', schrijft Peter Terrin in Yucca, de nieuwe roman van de AKO Literatuurprijswinnaar uit 2012.

undefined

null Beeld nvt
Beeld nvt

Afgelopen weekend was de Amerikaanse primatologe en antropologe Sarah Blaffer Hrdy in Brussel voor een 'Mind & Life-dialoog' met de dalai lama. Vorige week verscheen een nieuwe uitgave van haar boek Een kind heeft vele moeders - Hoe de evolutie ons sociaal heeft gemaakt uit 2009. Hrdy betoogt daarin dat niet het rechtop lopen, niet het gebruikmaken van gereedschappen en zelfs niet de taal mensen zo anders dan andere dieren heeft gemaakt, maar dat alles is begonnen met het vermogen zich in de gedachten en intenties van anderen te verdiepen: mensen zijn ultrasociaal en willen (een enkele uitzondering daargelaten) niets liever dan samenwerken met anderen. Ze introduceert het begrip 'coöperatieve broedzorg', waarbij kinderen niet alleen door de eigen ouders, maar ook door vele 'hulpouders' werden grootgebracht, en wijst op de risico's van een individueler wordende samenleving voor de toekomst van de menselijke soort. Ranne Hovius gaf het boek bij verschijning in de Volkskrant vier sterren.

null Beeld nvt
Beeld nvt

De 'vertwittering van het debat' was voor filosofen Frank Meester en Coen Simon aanleiding een filosofische pamfletreeks te initiëren waarin hedendaagse denkers steeds een vraag krijgen voorgelegd die in een klassiek geworden tekst aan de orde werd gesteld door een andere denker. Deze week verscheen het eerste deel: Onbehagen - Nieuw licht op de beschaafde mens, geschreven door NRC-columnist Bas Heijne.

null Beeld nvt
Beeld nvt
Meer over