Ross wil helderheid zorgfraude

Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid wil voor de zomer opheldering over mogelijk misbruik van honderden miljoenen euro's in de thuiszorg....

Ross is geschrokken van een eerste inventarisatie over de omvang van de mogelijke fraude. Die kan oplopen tot 600 miljoen euro. Het mogelijke misbruik komt aan het licht op het moment dat het kabinet zich buigt over ingrijpende nieuwe bezuinigingen. De ingrepen zijn onder meer nodig wegens de onverwacht hoge uitgaven voor de thuiszorg. Die bedragen inmiddels 2,5 miljard euro. De thuiszorginstellingen ontkennen dat er gefraudeerd wordt.

Eind vorig jaar informeerde Ross de Tweede Kamer over een onverklaarbaar snelle toename van het aantal aanvragen voor thuiszorg. Een inderhaast opgezette werkgroep moest duidelijkheid verschaffen over de stijging. Op basis van deze eerste inventarisatie concludeert de staatssecretaris dat er sprake is van onbedoeld en onterecht gebruik van premiegelden.

Zo beschikt een kwart (150 duizend mensen) van de thuiszorggebruikers niet over de noodzakelijke medische indicatie voor thuiszorg. Het College Toezicht Zorgverzekeringen moet voor 1 juli duidelijk maken hoe dit mogelijk is. De betrokken groep zal opnieuw worden onderzocht. Tot die tijd blijft thuiszorg beschikbaar.

Volgens de thuiszorginstellingen hebben de 150 duizend mensen wel degelijk recht op hulp aan huis. Zij wijten de problemen aan vertraging bij de regionale kantoren die de indicaties verstrekken.

De werkgroep heeft verder ontdekt dat in ten minste één (Limburgs) ziekenhuis verpleegkundigen werken die door de thuiszorginstellingen betaald worden. De financiële regels van het rijk schrijven voor dat ziekenhuizen zelf voor de loonkosten opdraaien. Ross laat weten dat 'het probleem breder is dan dit ene geval'. Extern accountantsonderzoek moet duidelijkheid verschaffen. Indien nodig zal geld teruggevorderd worden.

De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) spreekt van een non-discussie. Zij stelt dat mensen de thuiszorg opzeggen omdat die te duur wordt, en dat steeds meer mensen onverzekerd zijn vanwege de gestegen verzekeringspremies. 'Daar gaat het om. Laten we ophouden met discussies over geldpotjes en insinuaties over zogenaamd frauderende zorgaanbieders', aldus LVT-directeur Van den Dungen.

Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen denkt niet dat geld oneigenlijk is gebruikt.

Meer over