Romeinse graftoren ontdekt in Hoogeloon

Amsterdam Naast de Kaboutersberg in Hoogeloon bij Eindhoven heeft in de vroege 2de eeuw een Romeinse graftoren gestaan van zo’n 7 meter hoog....

Archeologen van de VU in Amsterdam hebben dat ontdekt aan de hand van opgravingen die in de jaren tachtig van de vorige eeuw op dezelfde plaats zijn verricht.

Prof. Nico Roymans, die het onderzoek leidt, spreekt van een unieke vondst. Het is voor het eerst dat er fragmenten van een Romeinse graftoren op het platteland in Nederland zijn aangetroffen. Nieuw is ook de ontdekking van een bronzen militair diploma tussen de torenresten. Volgens de archeologen is deze bronzen plaat een bewijs van eervol ontslag uit het Romeinse leger.

Uit de nieuwe vondsten hebben de onderzoekers opgemaakt dat de opdrachtgever/eigenaar van de graftoren een gefortuneerde militaire veteraan moet zijn geweest, die tot de sterk geromaniseerde elite behoorde. De ex-officier, van wie de naam niet is teruggevonden, heeft waarschijnlijk niet ver van de graftoren een grote villa bewoond, waarvan de restanten al in de vorige eeuw zijn opgegraven.

Romeinse graftorens zijn al langer bekend van het Duitse Rijnland, waar ze tot in het begin van de 2de eeuw vooral door hoge ex-militairen bij bosjes werden opgetrokken in de buurt van steden. Restanten van dergelijke monumenten zijn ook gevonden bij Nijmegen en Maastricht. Maar nog nooit op het platteland.

Over de Kaboutersberg doet een sage de ronde die verhaalt van de kabouterkoning Kyrië en zijn nijvere volkje, dat in de Kempen woonde. De kabouterkoning zou in de grafheuvel zijn begraven. Een standbeeld van Kyrië staat op het Valensplein in Hoogeloon.

Meer over