Roken?

Niet-rokers kosten de staat uiteindelijk meer, zo blijkt uit een onderzoek. Ze leven om te beginnen langer. Kunnen de antirookcampagnes daarom maar beter worden stopgezet?...

J. Barendregt, een van de drie onderzoekers van het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam: 'Nee, natuurlijk niet. We moeten juist nog veel harder proberen de mensen van het roken af te brengen. Volksgezondheidsbeleid gaat over volksgezondheid en roken brengt die in gevaar. Niet-rokers zijn gezonder, krijgen veel minder snel longemfyseem of chronische bronchitis, en worden ouder. Hart- en vaatziekten krijg je als niet-roker ook later. Dat is winst. Roken moet dus ontmoedigd worden, of rokers macro-economisch gezien nu wel of geen voordeel opleveren.'

G. Harms, woordvoerder van shagfabrikant Niemeyer: 'Voor dit soort vragen verwijzen wij naar het Bureau Voorlichting Tabak. Ik zal u het telefoonnummer geven.'

H. van Ronkel, directeur van het Bureau Voorlichting Tabak: 'Ik heb het onderzoek in Rotterdam opgevraagd. Wat ik ervan weet, heb ik uit de media. Het rapport is in ieder geval anders gericht dan de onze. Onze rapporten gingen over de opbrengsten van de tabaksindustrie in Nederland en het buitenland. Ook zijn er in het verleden allerlei berekeningen geweest over de baten en lasten van de tabaksindustrie. Als je de baten en lasten op een rijtje zette, kwam er een plussaldo uit. Dat werd fel bestreden door de antirookbeweging.

'In een primaire reactie zeg ik dat de antirookacties niet moeten worden gestaakt. Als tabaksindustrie vinden wij dat volwassenen in alle vrijheid de keuze wel of niet roken moeten kunnen maken. In die vrijheid moet je ook campagne kunnen voeren, zeker als die is gericht tegen roken door jongeren. Volwassenen kunnen die keuze zelf maken. Op basis van dit rapport zeggen dat antirookcampagnes beter kunnen worden gestopt, vind ik erg kort door de bocht.

'Wij hebben de campagne ''Roken dat lossen we samen wel op'' opgezet. Het was een campagne gericht op tolerantie. We bereiden nu een nieuwe campagne voor.'

H. Sacksioni, eigenaar van een tabakszaak in Amsterdam:

'Je kunt moeilijk tegen niet-rokers zeggen dat ze weer moeten roken, omdat ze anders later te veel geld kosten. In feite zou je inderdaad die campagnes tegen het roken moeten stoppen. Dat is toch logisch? Ik geloof niet dat ik door dat onderzoek meer zal omzetten. Veel klanten zijn gestopt met roken. Dat is merkbaar. Vanochtend nog had ik er een die alleen de krant kocht en vertelde dat hij van de sigaretten af was. Aan de andere kant komen jongeren erbij. Jongens met een krantenwijk, die hebben wel tachtig piek per week te verteren.'

F. Nijpels, woordvoerder van de Actieve Niet-rokers Vereniging: 'De onderzoekers constateren dat de gezondheidskosten na vijftien jaar gestopt te zijn met roken weer hoger worden. Maar in die eerste vijftien jaar is wel een forse winst geboekt en die winst moet je eerst nog eens inlopen voor je op een break-even point komt. De manier waarop de media het onderzoek hebben opgepakt, waarbij de nadruk is gelegd op een toekomstig voordeel voor de staat, is onsmakelijk.

'Op dezelfde wijze zou je het krijgen van aids of een verkeersongeluk positief kunnen uitleggen. Als je dat doet ben je van de ratten besnuffeld.'

J. Hoogenboezem, gepensioneerd, zware roker: 'Blij met het onderzoek? Nee. Laten we zeggen: ik heb er kennis van genomen. Iedere roker weet, ieder voelt het ook, dat roken slecht is. Je gaat ervan hoesten en hard hollen gaat ook niet zo best meer. Antirookcampagnes moeten niet gestopt worden. Misschien kan de tekst op pakjes tabak ''Brengt de gezondheid ernstige schade toe'' worden aangevuld met ''maar het is nog ergens goed voor''. Dat laatste moet je maar niet opschrijven.'

Henk Thomas

Meer over