Roemer laat geen duiventil achter

Maarten Wiggers de Vries stelt dat Emile Roemer een uitstekend politicus is, maar tevens leider van een instabiele partij (O&D, 1 februari). De SP zou op een ongeorganiseerde duiventil lijken. Wat in Den Haag wordt gepredikt, dringt niet door tot de Brabantse Staten en het Boxmeers gemeentebestuur. Zo wordt op cultuur en bibliotheken bezuinigd in Boxmeer, thuisbasis van Roemer, en werd er grond beschikbaar gesteld voor het bouwen van een kliniek voor de behandeling van kanker, gefinancierd met privaat geld.

Dit betoog behoeft nuancering. In de thuisbasis van Emile Roemer gaat het juist wél erg goed. De SP heeft in achtereenvolgende colleges van B&W gezeten met de VVD, de lokale partijen en nu met het CDA. De wethouder die aftrad, deed dit om gezondheidsredenen en is nog steeds actief in de SP. De problemen bij het cultureel centrum De Weijer zijn niet veroorzaakt door het stoppen van subsidie, maar doordat de exploitatie al jaren verlies oplevert. De gemeente heeft vorig jaar een tekort van 150 duizend euro voor haar rekening genomen en dit jaar al 100 duizend. Wiggers de Vries vergeet gemakshalve ook te vertellen dat de gemeente in 2011 ruim 1,5 miljoen minder kreeg van het Rijk, voor meer taken!

In drie kerkdorpen is de bieb gesloten. Daarvoor in de plaats zijn er twee biebservicepunten bij gekomen die worden gerund door vrijwilligers. In deze tijd moeten er vervelende keuzen worden gemaakt. Daar ontkomt geen enkele partij met verantwoordelijkheidsgevoel aan. Zo heeft de SP ook ingestemd met de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen op het gemeentehuis. Het snijden in eigen vlees wordt dus niet geschuwd.

Het zou Wiggers de Vries sieren als hij zou zeggen waar hij zelf op zou bezuinigen. Dat horen we helaas niet. Hij is tegen. En dat lijkt een beetje op de SP uit vervlogen tijden. Maar ook de SP is een partij die zich blijft ontwikkelen. Nu wordt het tijd om de afdrachtregeling voor raadsleden en Kamerleden eens bij te stellen. Die regeling is echt niet meer van deze tijd.

De combinatie van PvdA, D66 en GroenLinks, waarvoor Wiggers de Vries al enkele perioden de enige zetel bezet, zou er goed aan doen een andere lijsttrekker te kiezen. Dan kan deze combinatie wellicht groeien. Met louter 'tegen' zijn maakt hij ook bij de kiezer in Boxmeer geen vrienden.

André Daamen, SP, Boxmeer

undefined

Meer over