Rode Kruis tegen 'politieke' hulp

Het Internationale Rode Kruis waarschuwt in een jaarrapport dat de humanitaire hulp steeds meer wordt meegesleurd in militaire conflicten. Het optreden van VN-vredesmachten in Somalië, Ruanda en Bosnië hebben de hulpverlening eerder bemoeilijkt dat vergemakkelijkt, zoals de bedoeling was....

AFP, ANP

BRUSSEL

'In een wereld waarin het aantal gewelddadige conflicten gevoelig toeneemt, zijn alleen hoogstaande ethische normen en een professionele benadering in staat de veiligheid en doeltreffendheid van humanitaire organisaties ter plekke te garanderen', aldus het rapport dat gisteren in Brussel is gepresenteerd.

Het Rode Kruis heeft kritiek op de houding van de internationale gemeenschap, die liever humanitaire hulp verstrekt dan diplomatieke oplossingen zoekt voor gewelddadige conflicten. 'Hulpverlening brengt geen oplossing in conflicten en kan nooit een substituut zijn voor politieke en diplomatieke actie', verklaarde Marc van der Stock van het Rode Kruis-Vlaanderen.

Het Rode Kruis keert zich impliciet ook tegen andere organisaties, zoals Artsen zonder Grenzen, die meer politieke verantwoordelijkheid eisen van particuliere hulporganisaties. Het Rode Kruis vindt dat zij zich strict aan hun humanitaire opdracht moeten houden.

Ian Piper van het Internationale Rode Kruis wees op het groeiend aantal particuliere organisaties die opereren op een 'markt zonder echte regels'. Dat maakt het werken alleen maar moeilijker. Hij gaf als voorbeeld de hulp aan de Ruandese vluchtelingen door 120 clubs met elk hun eigen beleid. Vele hadden geen kennis van zaken.

Het Rode Kruis roept andere organisaties op zich aan te sluiten bij zijn gedragscode. Onafhankelijkheid ten opzichte van regeringen blijft van het grootste belang, ook nu steeds meer crisissituaties voortkomen uit militaire conflicten.

De organisatie waarschuwt ook voor internationale sancties, zoals tegen Irak. Sancties hebben vaak zulke ernstige humanitaire gevolgen dat er bijna sprake is van schending van de mensenrechten.

Meer over