RIVM: 40 duizend doden bij pandemie

Veertigduizend doden kunnen er in Nederland vallen bij een grieppandemie, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) berekend. De rekensom is gemaakt in het kader van plannenmakerij over wat er moet gebeuren bij zo’n grieppandemie....

Wereldwijd kunnen bij zo’n uitbraak miljoenen mensen overlijden, zoals eerder is gebeurd in 1918. Toen zijn veertig tot vijftig miljoen mensen aan de Spaanse griep overleden. In 1957 (Azië-virus) en in 1968 (Hongkong-griep) zijn er nog twee wereldwijde uitbraken geweest, waarbij nog eens twee miljoen doden zijn gevallen.

Jaarlijks overlijden in Nederland negenhonderd mensen aan het gewone griepvirus. Bij een pandemie, waarbij een onbekend influenzavirus is betrokken, ligt dat aantal doden al gauw een factor tien hoger, stelt het RIVM. Bij een extreem virulent griepvirus kan dat aantal mogelijk oplopen tot 40 duizend, rekent het instituut voor. Het komt erop neer dat een kwart van de Nederlanders, in meer of mindere mate, ziek wordt; vervolgens overlijdt 1 procent daarvan binnen drie maanden.

Het RIVM heeft de berekeningen gemaakt om in kaart te kunnen brengen welke maatregelen er bij een pandemie moeten worden genomen, maatregelen die in draaiboeken worden ondergebracht. Daar staat bijvoorbeeld in wie als eerste antivirale middelen als Tamiflu krijgen, hoe besmette mensen moeten worden behandeld. De overheid is bezig een Tamiflu-voorraad van uiteindelijk vijf miljoen kuren in te slaan. Die kuren kunnen de ernst van een pandemie beperken.

De virulente vogelgriepvariant H5N1, die nu door de wereld rondwaart, zou in menselijk weefsel, na menging op moleculaire schaal met menselijke griepvirussen kunnen veranderen in zo’n extreem influenzavirus. Dat is de angst bij virologen, afgaande op eerdere ervaringen.

Meer over