Ritzen zegt contract met uitkeringsinstantie op

Minister Ritzen van Onderwijs beeindigt de samenwerking met de USZO, de organisatie die wachtgelden uitkeert aan onderwijspersoneel. Ritzen zegt vanwege de grote uitvoeringsproblemen bij de USZO geen andere keuze te hebben....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

In de Tweede Kamer wordt al langer geklaagd over de USZO. Veel wachtgelders krijgen hun uitkering te laat, of ze krijgen een te hoog of te laag bedrag. De USZO kampt met grote automatiseringsproblemen en een gebrekkige organisatie. Uit een vorige week verschenen onderzoeksrapport blijkt dat pogingen de gang van zaken te verbeteren te weinig opleveren.

Minister Ritzen vindt dat hij geen andere keuze heeft dan uit te kijken naar 'een andere partij' die het werk kan overnemen. Tot verbijstering van de USZO kondigde de minister het einde van de samenwerking zaterdag op de tv aan in het programma NOVA. Maar volgens Ritzens woordvoerder komt het bericht voor de USZO niet onverwacht. 'De minister heeft vele malen het signaal gegeven dat hij ontevreden is over de geleverde prestaties. Betrokkenen hebben recht op een betere kwaliteit van dienstverlening.'

Volgens L. Poel, lid van de raad van toezicht van de USZO namens het overheidspersoneel van de CNV, is het wegvallen van het onderwijspersoneel een zware slag voor deUSZO. Hij erkent dat de organisatie veel fouten heeft gemaakt, maar het besluit van Ritzen komt net op het moment dat de USZO de 'zaken beter in de vingers' krijgt.

De USZO ontstond op 1 januari 1996 uit een fusie van vier uitkeringsinstanties voor onderwijzers, militairen en overige ambtenaren. Sinds vorig jaar bereidt de organisatie zich erop voor dat ambtenaren dezelfde uitkering krijgen als werknemers in de private sektor. Ambtenaren kennen geen WW en WAO, maar hebben aparte regelingen. De USZO moet zich niet alleen bezighouden met de uitkeringen, maar ook met maatregelen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Ritzen schreef op 14 mei, drie dagen voor de uitzending van NOVA, aan de Kamer zich te willen inzetten voor verbetering van het functioneren van de USZO . De USZO wijst erop dat het vijfjarig contract loopt tot 2001.

Ritzen zegde de samenwerking op na een rapport van een extern bureau, CBE Consultantants, over het onderdeel van de USZO dat de werkloosheidsuitkeringen verzorgt voor het onderwijspersoneel.

Bestuurder J. Duijnhouwer van de onderwijsbonden van het CNV zegt dat Ritzen een zondebok aanwijst. Volgens hem heeft Ritzen inschattingsfouten gemaakt en kiest hij voor de makkelijkste weg. Ook de Abvakabo wijst Ritzens optreden van de hand. Bestuurder R. Fransen noemt de aankondiging een afleidingsmanoeuvre. 'Zijn eigen beleid faalt en hij laat de uitvoeringsorganisatie ervoor opdraaien.'

Meer over