Ritzen nuanceert driemaandenplan

Minister Ritzen van Onderwijs is teruggekomen van zijn plan om academici na een verkorte opleiding van drie maanden voor de klas te zetten in combinatie met een theoretische cursus van 21 maanden....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

De uitspraak is in strijd met eerdere uitspraken van Ritzen in een geautoriseerd interview met de Volkskrant. Ritzen ontkent daarin niet dat academici na drie maanden 'al voor de klas moeten kunnen staan' en zegt erover: 'Natuurlijk gaan we goed op de kwaliteit letten. Daarom gaan we er eerst mee experimenteren.'

Ritzen deed dat voorstel in een brief aan de Tweede Kamer over het lerarenbeleid. Het is een van de maatregelen om het dreigende tekort van leraren tegen te gaan. Het lerarenbestand is sterk vergrijsd, waardoor over een aantal jaren in één klap veel docenten nodig zijn. Ook door verkleining van de klassen moeten in de toekomst meer leraren worden ingezet.

In de Kamer beweerde Ritzen dat 'een landelijk ochtendblad' had gekopt: 'Na drie maanden voor de klas'. Die kop is in geen ochtendblad terug te vinden. De kop in de Volkskrant luidde: 'Ritzen bestrijdt lerarentekort met academici'.

M. Rabbae van GroenLinks, die Ritzen en ook staatssecretaris Netelenbos om opheldering had gevraagd, wilde ook weten of de twee bewindslieden op één lijn zaten. Netelenbos had eerder kritiek geuit op het plan van Ritzen, omdat ze drie maanden veel te kort vond. 'Verschillen tussen mij en de staatssecretaris bestaan niet', zei Ritzen.

Netelenbos zei in de Kamer dat 'in de brief bovendien helemaal niets staat over drie maanden. Er wordt alleen de termijn van twee jaar genoemd'. In de brief schrijft Ritzen: 'In het experiment zullen academici voor drie maanden plaatsnemen in de hogeschoolbanken en de overige 21 maanden in een stevig leren-werken traject de opleiding afronden.'

Leren-werken zonder voor de klas te staan? 'Het gaat om het vormgeven van iets, in overleg met betrokkenen. Er is in de school nu sprake van een team met onderscheiden functies. Ik noem de seniorleraren die ook anderen begeleiden, de juniorleraren en leraren in opleiding', zei Ritzen.

Meer over