'Ritzen heeft chaos bij instelling voor wachtgeld zelf veroorzaakt'

'Drama's spelen zich hier af met onderwijzers die recht hebben op wachtgeld', zegt regiobestuurder W. Moorlag van de Abvakabo in Groningen....

Van onze verslaggever

Wio Joustra

GRONINGEN

Als minister Ritzen van Onderwijs stelt dat het bij de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO) een puinhoop is, dan klopt dat. Maar volgens Moorlag geeft dat de bewindsman niet het recht de banden met USZO eenzijdig te beëindigen, zoals hij het afgelopen weekeinde aankondigde.

'Want Ritzen heeft boter op zijn hoofd. De wijzigingen in de wetgeving en in de wachtgeldregelingen die hij regelmatig doorvoert, zijn uitermate complex. De mutaties trekken een zware wissel op de USZO.'

Bovendien, zo benadrukt Moorlag, hebben zowel het ministerie van Onderwijs als dat van Binnenlandse Zaken de USZO opgezadeld met een vervelende erfenis. Die bestaat uit de voormalige diensten UO (Uitkeringen Onderwijs) en DUO (Dienst Uitkeringen Overheidspersoneel), twee van de vier fusiepartners die sinds 1996 de USZO vormen.

Moorlag: 'UO en DUO draaiden niet goed toen ze nog onder verantwoordelijkheid van het kabinet vielen. Ten tijde van de fusie is in de Tweede Kamer gesuggereerd om de vorming van de USZO een jaar uit te stellen. Dat was beter geweest.'

Moorlag zit tussen twee vuren. Enerzijds heeft hij te maken met leden die de dupe dreigen te worden van de puinhoop bij de USZO. De organisatie heeft 23 vestigingen met 1800 werknemers. Anderzijds baart het lot van de 350 man personeel van de USZO in Groningen en Emmen, dat met man en macht probeert de achterstanden weg te werken, hem zorgen. Volgens recente onafhankelijke onderzoeksrapporten gaat het juist de goede kant op bij de instantie.

De Abvakabo vindt het standpunt van Ritzen dan ook volstrekt onbegrijpelijk en onverantwoord. 'Hij levert op deze manier geen enkele bijdrage aan een oplossing van de problemen die er onmiskenbaar zijn en door het personeel worden onderkend. Wat hij doet staat gelijk aan op de grond stampen en roepen dat het mooi weer moet worden', aldus Moorlag.

Bij het USZO zelf was men vandaag 'boos en verontwaardigd', zegt directeur M. Ruys. 'Ziet Ritzen dan niet dat we er hard aan werken, was de reactie. De opmerkingen van de minister zijn niet bevorderend voor de motivatie. Die hakten erin. Maar men is strijdlustig. Men wil alle zeilen bijzetten.'

De USZO gaat niet bij de pakken neerzitten. Nog afgezien van de vraag of een andere uitvoeringsorganisatie het beter zou kunnen, zit het rijk gewoon vast aan het contract dat loopt tot 1 januari 2001. En 'afspraak is afspraak', zo tikte het ministerie van Binnenlandse Zaken Ritzen dinsdag op de vingers.

Meer over