Risico van terreuraanslag blijft reëel

De kans op een terroristische aanslag in Nederland of op Nederlandse doelwitten in het buitenland is nog altijd reëel. Het dreigingsniveau voor Nederland blijft daarom ‘substantieel’. Concrete aanwijzingen voor mogelijke terreuraanslagen hebben de autoriteiten de afgelopen periode evenwel niet geconstateerd.

Van onze verslaggeefsters Janny GroenAnnieke Kranenberg

Dit blijkt uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat vier keer per jaar wordt opgemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Dat Nederland nog altijd op het netvlies van jihadisten staat, bleek in april nog uit een mededeling van As-Sahab, een van de mediaorganisaties van Al Qa’ida. In een videoboodschap komt een jihadist aan het woord die in het Duits een dreiging uit aan met name het adres van Nederland en Denemarken, wegens vermeende beledigingen van de profeet Mohammed (onder meer met de film Fitna van Geert Wilders en de zogenoemde Mohammed-cartoons van Kurt Westergaard). Ook circuleren berichten op internet waarin Nederland wordt genoemd. Behalve om vermeende islambeledigingen, is Nederland ook een ‘voorkeursdoelwit’ van internationale jihadisten vanwege zijn militaire betrokkenheid in Afghanistan.

De mogelijkheid van een terreuraanslag op Nederlandse belangen is volgens de NCTb momenteel het hoogst in het buitenland, vooral in landen waar jihadistische netwerken gelegenheid hebben aanslagen voor te bereiden. Lokale jihadistische netwerken in Nederland verkeren ‘in een periode van relatieve rust’, of richten zich op het buitenland.

In het verleden waren er volgens de NCTb aanwijzingen dat een beperkt aantal personen naar de Pakistaans-Afghaanse regio was gereisd om te vechten of voor een training. Het afgelopen kwartaal was dat niet het geval. Wel wijst de dienst erop dat de groeiende militaire acties tegen de Pakistaanse Taliban een voedingsbodem kunnen zijn voor voor de rekrutering van jihadisten.

In andere Europese landen zijn jihadistische groeperingen actiever. Het aantal jihadisten dat vanuit Duitsland naar Pakistan reist, is opnieuw toegenomen. Duitsland – maar ook andere Europese landen – hebben te maken met jihadveteranen die terugkeren. Van hen kan volgens de NCTb een grote dreiging uitgaan: ze zijn getraind en kunnen worden aangestuurd vanuit het buitenland. Bovendien kunnen ze worden ingezet voor propagandadoeleinden. Duitsland werd de afgelopen maanden geconfronteerd met twee videoboodschappen waarin geradicaliseerde Duitstaligen het publiek bedreigden en zich uitlieten tegen de Duitse aanwezigheid in Afghanistan. Ook jihadgroepen in Somalië slagen er steeds beter in westerlingen – soms van Somalische afkomst – te verleiden deel te nemen aan de jihad in hun land.

De NCTb signaleert wel een groeiende weerbaarheid binnen Nederlandse moslimgemeenschappen tegen radicale en extremistische geluiden.

Meer over