Rijke mensen vernielen geen kunst

Het stond er zo mooi, het aan de schrijver Willem Brakman gewijde 'geluidsplastiek'. Maar het Volkspark in Enschede moet het sinds kort weer zonder stellen....

Het kunstproject, opgezet door de Enschedese 'initiatiefgroep' P3, zou lopen van 11 juni tot en met 2 juli. En het zou ongetwijfeld zo succesvol worden, dat P3 al vroeg overging tot verlenging. Maar lang voordat die zou ingaan, vernielden onverlaten de hele zaak. Ze rukten twee paaltjes met bekabeling en al uit de grond. En toen technici de schade trachtten te herstellen, kwamen ze erachter dat de hele geluidsinstallatie - inclusief recorders en bandjes - was verdwenen.

Vandalen aan het werk? Zou kunnen. Maar in Enschede doen nog wat andere geruchten de ronde.

Gerucht 1: Een concurrerende literaire club, waar tot voor kort twee leden van P3 deel van uit maakten, heeft wraak willen nemen. Die club heet Melita ('Meervoudige Literaire Activiteiten') en het is een stichting die financieel bijdroeg aan de verwezenlijking van het project. Beetje vergezocht dus - die gaan zichzelf niet in de vingers lopen snijden.

Gerucht 2: In Brakmans Het doodgezegde park komt een flatgebouw voor, de Wilhelminaflat, die door de schrijver wordt betiteld als 'een foeilelijk roodbakstenen gebouw met al die holle portieken'. De flat grenst aan het park. De bewoners zouden zich hebben geërgerd aan Brakmans kwetsende omschrijving, die door een druk op de knop tot in het oneindige kon worden herhaald.

P. Diemel, lid van P3, weet het niet. 'Het moet iemand geweest zijn die de weg wist. Dat spul zat in een kelder onder de hortensia's. Het lijkt op een georganiseerde aanslag.' Maar P. Abels, ook van P3, wijst de complottheorie van de hand. 'In de flat wonen oudere mensen, hij staat ook een beetje bekend als rijkeluis-flat.' En hij denkt: rijke mensen doen zoiets niet.

Meer over