NIEUWSPOLITIEK

Richard de Mos en zijn advocaat Peter Plasman willen de Tweede Kamer in

Het Haagse raadslid en oud-wethouder Richard de Mos (44) en zijn advocaat Peter Plasman (68) richten samen een landelijke politieke partij op. Ombudspolitiek is het steekwoord.

Richard de Mos Beeld Jiri Buller
Richard de MosBeeld Jiri Buller

Richard de Mos moest een jaar geleden aftreden als wethouder en locoburgemeester van Den Haag. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van deelname aan criminele organisaties, schending van ambtsgeheim, meineed en corruptie. Strafrechtadvocaat Peter Plasman werd zijn raadsman en wordt nu ook de nummer 2 van een nieuwe partij met De Mos als boegbeeld.

Hoe ontstond het idee voor een landelijke politieke beweging?

‘Peter en ik hebben elkaar leren kennen vanwege de zaak die rondom mij speelt. We hebben van een nadeel een voordeel gemaakt. We willen democratische vernieuwing doorvoeren. We vinden allebei dat de burger niet wordt gehoord. Dat er heel veel óver, maar te weinig mét de burger wordt gepraat. Hij heeft mij actief gezien in Den Haag met de ombudspolitiek. Dat is hoe politiek moet worden gedreven: oplossingsgericht.’

Plasman was in 2017 lijsttrekker van de partij Niet Stemmers, die zijn 6.000 kiezers plechtig beloofde in de Tweede Kamer helemaal niets te gaan doen.

‘Dat was een ludieke actie, dat heeft hij mij uitgelegd. Hij vindt het een gemis in de democratie dat mensen hun stem verloren laten gaan. Nu is Peter helemaal serieus en wil hij in de Tweede Kamer gaan knokken voor de rechtstaat.’

Peter Plasman Beeld ANP
Peter PlasmanBeeld ANP

Hoe moeten de democratische vernieuwing en ombudspolitiek concreet vorm krijgen?

‘Door bindende referenda, burgertoppen, burgerbegrotingen en een burgerjury voor elk ministerie. Zo’n jury kan het beleid van een ministerie beoordelen en een ministerie adviseren over wat er goed en minder goed is gegaan. Dat kan een ministerie dan overnemen.’

Is daar de Tweede Kamer niet voor?

‘Nee, want dat zijn dan weer de politici. Rotterdam heeft in het verleden met een burgerjury gewerkt. (in 2015 konden 150 Rotterdammers hun mening geven over het beleid van de gemeente, red.) Het gaat erom dat de burger meer invloed krijgt. De Tweede Kamer moet blijven controleren en kaders stellen, maar de volksvertegenwoordigende taak verdient meer aandacht.’

Betekent een zetel in de Tweede Kamer straks uw vertrek uit de Haagse gemeenteraad als voorzitter van de grootste fractie?

‘In de stad Den Haag ben ik ook nog niet klaar, ik heb de Tweede Kamer en de gemeenteraad eerder gecombineerd (bij de PVV, red.). We geloven als nieuwe beweging in de kracht van onderop. We willen lokale partijen juist een stem geven. Mijn partij, Hart voor Den Haag/Groep De Mos, is er daar één van. Lokale partijen moeten autonoom blijven, maar de samenwerking is er wel.’

Zitten de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie aan uw adres deze ambities niet in de weg?

‘Nee, want je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ik vind zelf dat ik niks fout gedaan heb. En ik weiger toch echt om mijn drive, namelijk die politiek vernieuwen, te parkeren omdat het OM zo nodig iets wil. De zaak loopt nu al bijna een jaar. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Liever gisteren dan vandaag.’

Meer over