Rice sust zorgen om CIA-kampen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice lijkt erin geslaagd de zorgen van haar NAVO-collega’s weg te nemen over berichten over geheime CIA-kampen waar terreurverdachten gemarteld zouden worden....

Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier en zijn Belgische ambtgenoot De Gucht klonken positief na een diner waarop Rice haar collega’s de verzekering gaf dat de VS zich houden aan de internationale verdragen over de behandeling van gedetineerden. Volgens NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer is ‘de lucht opgeklaard’ na het gesprek met Rice.

Bot had eerder deze week een ‘pittig gesprek’ met Rice aangekondigd om opheldering te krijgen over de berichten in de pers over de geheime detentiecentra en mogelijke gevangenentransporten met CIA-vliegtuigen.

De Amerikaanse minister verzekerde gisteren nog eens dat ‘de VS zich niet schuldig maken aan marteling en het ook niet goedkeuren’. Volgens haar is het Amerikaanse overheidspersoneel verboden om dergelijke praktijken te gebruiken of dat nu in de VS of daarbuiten is. Ze verzekerde ook dat de VS geen luchthavens of het luchtruim van andere landen gebruiken om gedetineerden over te brengen naar plaatsen waar gemarteld wordt.

Rice erkende wel dat de VS soms terreurverdachten naar andere landen overbrengen, als het daar makkelijker is om hen aan te klagen. Maar dat gebeurde volgens haar al voor de aanslagen van 11 september 2001.

Volgens Rice valt echter niet uit te sluiten dat zich toch gevallen van mishandeling zullen voordoen. ‘Ook al ben je een democratie, dat betekent nog niet dat je volmaakt bent.’ Ze beloofde dat mensen die zich daaraan schuldig maken, zullen worden gestraft.

Minister Bot zei geen reden te hebben aan de verklaring van Rice te twijfelen. Hij wees er ook op dat niet één NAVO-minister bewijzen zei te hebben voor het bestaan van de geheime CIA-gevangenissen. Voorlopig zijn de berichten volgens Bot ‘pure speculatie’.

Volgens Rice moet Amerikaans personeel zich overal houden aan de Geneefse conventies. Anderen in de regering-Bush hebben voor meer armslag gepleit in de strijd tegen het terrorisme. Vice-president Cheney vindt dat de CIA zich niet altijd aan die regels hoeft te houden, en volgens minister van Justitie Gonzales gelden de conventies alleen op Amerikaans territoir.

Meer over