Rice: Bush vroeg wel naar Irak

De Amerikaanse president George Bush heeft de dag na de aanslagen van 11 september zijn toenmalige anti-terreuradviseur Richard Clarke wel degelijk gevraagd te onderzoeken of Irak achter de aanslagen zat....

Bush wilde weten 'heeft Irak hiermee iets te maken? Zijn ze medeplichtig?', zei Rice in het CBS-programma 60 minutes. Dit was een 'volkomen logische vraag' gezien de 'vijandige relatie' tussen Washington en Bagdad, aldus Rice, die pal achter Bush' beleid blijft staan.

In zijn boek Against all Enemies beschuldigt Clarke Bush ervan zo door Irak geobsedeerd te zijn geweest, dat hij niet wilde geloven dat Al Qa'ida achter de aanslagen zat. In de Situation Room van het Witte Huis zou Bush aan Clarke en andere adviseurs hebben gevraagd alle informatie opnieuw te onderzoeken.

'Kijk of Saddam dit deed. Kijk of hij op een of ander manier met de aanslagen te maken heeft', zou Bush gezegd hebben. 'Maar, mr. president, Al Qa'ida deed dit', zou een onthutste Clarke hierop hebben geantwoord.

Vorige week nog verklaarde het Witte Huis dat nergens uit bleek dat Bush zich op 12 september 2001 in de Situation Room bevond en dat Bush zich niet herinnerde zo'n conversatie met Clarke te hebben gevoerd. Het kwam over als een strategie om Clarke, wiens kritiek het imago van Bush veel schade heeft toegebracht, in diskrediet te brengen.

Zondag riep Clarke de regering op de verklaring openbaar te maken die hij in 2002 achter gesloten deuren aflegde voor een comité van het Congres. Hieruit zou blijken dat hij al lang geleden had geklaagd over de passiviteit van de regering-Bush bij de bestrijding van Al Qa'ida.

Clarke drong vooral aan op openbaarmaking van een memorandum over terreurbestrijding dat hij kort na Bush' inauguratie schreef en van een anti-terreurplan dat het Witte Huis zeven maanden later eindelijk goedkeurde, een week voor de aanslagen van 11/9. Dan zal blijken dat er geen verschil is tussen de twee, aldus Clarke, en dat 'ze maanden hebben verspild terwijl we in actie hadden kunnen komen'.

Leden van de commissie die de aanslagen van 11 september in het openbaar onderzoekt, roepen Condoleezza Rice op te komen getuigen. Volgens Rice zou ze niets liever willen, maar is het 'een oud principe dat nationale veiligheidsadviseurs die in functie zijn niet verschijnen voor een commissie van het Congress'.

Commissieleden bestrijden dit, wijzend op de vele interviews die Rice tot nu toe gaf. Rice 'is overal verschenen behalve in mijn lokale Starbucks-koffiehuis', aldus commissie-lid Richard Ben-Veniste.

Meer over