Ria Beckers voorzitter Natuur en Milieu

Bij kabinetsformaties wordt het leukste tot het laatst bewaard: de stoelendans. De Volkskrant neemt alvast een voorschot en laat een aantal bekende Nederlanders naar eigen smaak en inzicht een kabinet samenstellen....

Algemene Zaken en premier: Herman Tjeenk Willink (Raad van State). Bij uitstek geschikt. Heeft iets te zeggen, staat open voor verandering en is wars van verkokering en bureaucratie.

Financiën: Herman Wijffels (Rabobank). Gaat overheidsgeld en belastingheffing inzetten voor een duurzame economische en sociale structuur.

Milieu en Economie: Isaac van Melle (ondernemer) en Joke Waller (Unced). Hij zet voort wat hij in zijn bedrijf al jaren in praktijk brengt, zij heeft de (internationale) politieke ervaring.

Annemarie Goedmakers van de NUON is geknipt voor energiebeleid.

Verkeer en Waterstaat: Hans van der Vlist (Waterschap Noord-Holland). Hij is in staat het onverzoenlijke te verzoenen.

Buitenlandse Zaken: Eveline Herfkens (Wereldbank). Nederland doet weer van zich spreken.

Ontwikkelingssamenwerking: Hans Opschoor (ISS). Kan eindelijk zijn milieugebruiksruimte operationeel maken.

Internationale Veiligheid: Thom de Graaf. Vredesoperaties lijken hem op het lijf geschreven.

Cultuur(verandering): Liesbeth Brandt Corstius (Gemeentemuseum Arnhem). Spreekt voor zich, én rijdt geen auto.

Onderwijs en Wetenschappen: Job Cohen en Ella Vogelaar (ex-FNV). Een nieuwe invalshoek: minder eenzijdig, minder werkdruk, meer gericht op een duurzame toekomst.

Stedenbeleid: Peter Lankhorst en Marijke Vos. Voor veilige steden, een groene omgeving en duurzaam bouwen.

Ruimtelijke Ordening: een post van cruciale betekenis. Hiervoor komt een open sollicitatieronde. Hoge ogen gooit Pieter van Geel, gedeputeerde in Noord Brabant.

Landelijk gebied, Natuur en Visserij: Jan Douwe van der Ploeg (Landbouwuniversiteit Wageningen). Hij weet waar hij het over heeft. Bij Alie Edelenbosch (gedeputeerde Drenthe) is natuur in goede handen.

Bestaanszekerheid en emancipatie: Paul Rosenmöller en Greetje den Ouden Dekkers (ex-Emancipatieraad). Een unieke combinatie van deskundigheid en gedrevenheid.

Justitie en Politie: Ed Nijpels. Een goed bemiddelaar. Asielbeleid is voor Ineke Bakker van de Raad van Kerken. Zij staat voor een humane benadering.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Toby Witteveen (Rekenkamer) en Ellen van Langen. De een paart maatschappelijke betrokkenheid en politiek strategisch inzicht aan een gedegen kennis van de zorg, de ander is een sportvrouw van formaat.

Binnenlandse Zaken: Gert Schutte. Is tegen de 24-uurs economie en hoeder van het staatsrecht.

Inspiratie (minister zonder portefeuille): Youp van 't Hek, Ivo de Wijs, Lucas Reijnders en Wouter van Dieren. Deze baan wordt gedeeld door vier flexwerkers. Zij jutten de zaak op en doorbreken impasses. Zij delen de ambities van 'hun' kabinet, maar kunnen beter niet samen aan het werk.

Meer over