Resultaat van Verdonks beleid

Goed dat de Volkskrant aandacht besteedt aan de 26 duizend `oude asielzoekers`, die van minister Verdonk het land moesten verlaten (Voorpagina, 22 maart)....

D. Koning en Eemdijk

Het echte nieuws, de cijfermatige uitkomst van haar beleid, een opening krant waardig, stond een beetje weggemoffeld en onvolledig op de overlees van pagina twee.

De feiten op een rijtje: in januari 2004 besluit Verdonk 2334 uitgeprocedeerde asielzoekers die ons land zijn binnengekomen voordat de nieuwe strengere asielwet van kracht werd, alsnog een verblijfsvergunning te geven. De overige 26 duizend uitgeprocedeerde `oude` asielzoekers wil ze uitzetten via vertrek- en uitzetcentra. We zijn nu ruim twee jaar verder en wat is er gebeurd?

Van de 26 duizend heeft de IND 17200 dossiers afgehandeld. Van die groep hebben 7700 mensen toch nog een verblijfsvergunning gekregen. Dat betekent dat Verdonk 7700 maal een fout heeft gemaakt. Ten onrechte hebben 7700 mensen jaren in ondraaglijke spanning geleefd.

Met onbekende bestemming zijn 5870 mensen vertrokken. Dat wil zeggen dat ze nog in Nederland rondzwerven of zijn ondergedoken. Eenderde van hen is minderjarig.

3150 personen zijn zelfstandig vertrokken naar hun land van herkomst - gestimuleerd door vertrekpremies. Onder dwang zijn 480 mensen uitgezet. Er is geen reden aan te nemen dat de percentages van de nog af te handelen groep van 8800 significant zullen afwijken. Dat betekent dat als het huidige beleid wordt uitgevoerd, het globaal er op neer zal komen dat van de 26 duizend er 12 duizend van de rechter mogen blijven. Er 8700 illegaal zullen blijven, er 4600 zelfstandig vertrokken zullen zijn en er 700 onder dwang zullen worden uitgezet.

Nettoresultaat van de exercitie: ongeveer 21 duizend van de 26 duizend zullen in ons land blijven. Deze cijfers zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van Justitie en de IND. Zie hier de uitkomsten van een op alle punten falend beleid. Overigens is het argument van Verdonk dat ze slechts de wet uitvoert zeer pover. De wet kent ook het generaal pardon.

Meer over