Reservering

Beleid maken is vooruit zien. Tot 1991 werd het vee ingeënt tegen MKZ. Tien jaar geleden hebben beleidsmakers uitgerekend dat het financieel voordelig zou zijn om het vee niet meer in te enten....

Het zou dus logisch zijn als in de afgelopen tien jaar door de sector geld gereserveerd was uit de afgeschafte inentingskosten en uit de exportwinst. Uit deze reservering zouden nu de financiële gevolgen van de MKZ-crisis betaald kunnen worden.

Maar nee, de rekening wordt gepresenteerd aan de regering (RVV-kosten, opkoopregeling), die óns geld beheert. Andere sectoren, zoals het toerisme, zullen wel achter het net vissen. En dan heb ik het alleen nog maar over de financiële schade en niet over het verdriet dat nu in veel boerengezinnen, maar ook bij anderen, heerst. Dat is niet met geld te vergoeden.

Als deze ellende voorbij is, moeten we voor de komende tien jaar maar eens een ander Europees en nationaal beleid uitstippelen.

Meer over